English

Pomocí mediace pomáháme řešit rodinné konflikty

Datum: 30. 9. 2015
Kategorie: Amalthea

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na začátku tohoto roku jsme začali v Pardubickém kraji nabízet novou službu Rodinné mediace, která je určená pro rodiny, které řeší obtížnou situaci, např. se rozchází nebo rozvádí a obávají se, jaký dopad to bude mít na jejich děti. Mediace je totiž velice účinným nástrojem pro řešení rodinných konfliktů a sporů, které mohou ohrožovat zdravý vývoj dítěte.

Mediace se účastní obě strany dobrovolně, s cílem vyřešit spor rychle a kultivovaně a předejít tak zdlouhavému a emočně náročnému soudnímu projednávání. Jde o účinný způsob řešení konfliktu mimosoudní cestou za pomoci třetí strany – mediátora. Jejím cílem je dohoda, která je přijatelná pro obě strany konfliktu a může sloužit jako podklad pro soudní rozhodnutí (smír, nesporný rozvod, úprava práv a povinností k dítěti pro dobu po rozvodu, výživné apod.) nebo notářský zápis. Mediace tak může pomoci dospělým co nejvíce ochránit své děti před důsledky rozpadu rodiny a může pomoci s nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům a tím situaci rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a
navíc získá zkušenost, že je možné a reálné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit.

Od ledna jsme realizovali již 20 mediací, které byly nejčastěji zaměřené na řešení sporů mezi rodiči, kteří se rozcházejí nebo spolu již nežijí, ale potřebují vyřešit spoustu témat spojených s výchovou dětí (např. kde budou děti bydlet, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, podle jakých pravidel budou děti vychovávány, jak budou naplňovány jejich potřeby), a ne vždy se dokáží sami dohodnout tak, aby rozchod a následná péče o děti byly co nejméně náročné a stresující i pro jejich děti. Díky mediaci jsme pomohli vyřešit spory v rodinách, ve kterých se nedařilo sjednotit názory na výchovu dětí, kde se rozcházely představy o tom,
jak má rodina fungovat, kde se nedařilo nastavit kontakty dětí s jejich prarodiči či se rodiče potýkali s výchovnými problémy u svých dětí.

Rodinné mediace poskytujeme v Chrudimi, v České Třebové a v Králíkách. Služba je určená pro rodiny s nízkými příjmy, které bydlí v Pardubickém kraji a díky projektu „Děti doma – s rodiči nebo pěstouny“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, je zcela zdarma.

Kontakt pro novináře:
Ing. Kamila Komárková, PR a fundraising, kamila@amalthea.cz, +420 777 752 830
Amalthea o. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče o ohrožené děti. Poskytuje podporu a pomoc rodičům a dětem tak, aby se předcházelo umisťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea, o. s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. 
Více informací o Amalthea, o. s. naleznete na www.amalthea.cz.