English

Projekt Rodinné konference a Interaktivní případové konference podpořen Nadací Agrofert

Datum: 16. 5. 2016
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nadace Agrofert podpořila náš projekt, který se soustředí na zavádění nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi. Jedná se o rodinné konference a interaktivní případové konference.

Oba přístupy posilují kompetence rodiny, vrací zodpovědnost za řešení situace dítěte do jejich rukou a jsou zaměřené i na aktivní zapojování dítěte a zjišťování jeho názoru.

Rodinné konference (RK)
- upozaďují roli odborníků, tím, kdo přináší návrhy na řešení je rodina samotná. Na setkání se schází nejen rodiče, dítě, ale také prarodiče a další vzdálení příbuzní, přátelé rodiny, sousedé. Všichni ti, kterým záleží na dítěti. Společně hledají způsob, jak mohou přispět k zajištění dobré péče, k návratu dítěte z ústavního zařízení, při řešení krizových situací – např. při dlouhodobé nemoci či výkonu trestu rodiče, při řešení výchovných obtíží apod. Rodině pomáhá s organizací koordinátor, který navštíví osobně všechny účastníky setkání, vysvětlí cíl rodinné konference a motivuje je k účasti. Speciální přípravu věnuje dítěti.

Interaktivní případové konference (IPK)
- jsou setkání, na kterých se schází rodina i s dítětem a společně s odborníky hledají řešení obtížné situace. Vychází z dnes již běžně využívaných případových konferencí, ale rozšiřuje je o přítomnost dítěte jako rovnocenného účastníka. Posiluje tak právo dítěte na jeho názor, na to, aby bylo slyšeno. Pro dítě je setkání uzpůsobeno tak, aby bylo příjemné a bezpečné. Dítě si může zvolit místo setkání, pozvat blízké lidi, vybrat si občerstvení a hudbu, to vše přispívá k dobré atmosféře setkání. Tohoto setkání se na rozdíl od rodinných konferencí odborníci účastní, mohou přinášet své pohledy i nápady na řešení. Dítě je na setkání připraveno hravou formou s přihlédnutím na věk a jeho schopnosti. Setkání moderuje vyškolený pracovník.

Agrofert_nadace