English

RK centrum zrealizovala už 100. rodinnou konferenci

Datum: 03. 5. 2021
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva

RK centrum zrealizovalo 100. rodinnou konferenci a umožnilo tak 163 dětem sejít se se svými nejbližšími u jednoho stolu a společně řešit složitou situaci vlastními silami.

V úterý 20. 4. 2021 uspořádalo RK centrum u příležitosti 100. realizace rodinné konference online setkání S důvěrou v sílu rodiny. Cílem bylo poděkovat všem, kteří se vydali na cestu plnou respektu a důvěry v přirozené zdroje rodiny a povzbudit širokou odbornou i laickou veřejnost k podpoře stále unikátního přístupu, který obrací zažité paradigma: Odborníkem je rodina sama!

Důvěra v sílu rodiny aktivizuje přirozenou podpůrnou síť okolo dítěte a vede k odpovědnosti a soběstačnosti rodiny. Na setkání hovořili domácí i zahraniční řečníci, zúčastnilo se ho okolo 70 odborníků ze státního i neziskového sektoru, slovo dostali i zástupci rodin.

Co může rodinné setkání v životě dětí změnit a jak ho děti hodnotí? Lucie dojala účastníky vzpomínkou na rodinnou konferenci pořádanou pro jejího bratra: „Dalo nám to hodně. Největší radost pro mě bylo vidět tátu po šesti letech a to, že se brácha mohl vrátit z dětského domova domů k mámě. Můžeme se teď scházet jako celá rodina,“

Ondřej se svěřil: „Cítil jsem se tam v bezpečí a potkal hodně skvělých lidí. Každý mohl napsat, co může pro rodinu udělat. Plán, který jsme společně vymysleli, funguje dodnes.“

Mary Macleod (Scottish Committee) se v příspěvku zamyslela nad svou 40letou praxí sociální pracovnice: „Po 20 letech práce s rodinami jsem si položila otázku, zda bylo fér pozvat na jednání s deseti odborníky mladou, osamocenou maminku, kde jsme jí namísto podpory říkali, že se jako matka neosvědčila. Takhle jsme ale pracovali a lidé to od nás takto očekávali. Pak jsem se seznámila s myšlenkou rodinných konferencí a žasla jsem, že to jde dělat jinak.“ Rob van Pagée z Nizozemí (Eigen Kracht Centrale) upozornil na fakt, že profesionálové často zasáhnou do rodinného systému bez předešlé konzultace s širším okruhem rodiny. Právě zde se otvírá prostor pro využití rodinných konferencí. „Jako klíčové aktéry vnímám sociální pracovníky. Jsou to právě oni, kteří mohou umožnit rodinám sejít se v širokém kruhu na rodinné konferenci,“ uzavřel Rob van Pagée.

RK centrum je společným projektem organizací Amalthea z. s. a energeia o. p. s. Díky tomuto spojení sil (2017) je možné poskytovat rodinné konference daleko většímu množství rodin, jak poznamenal ředitel Amalthey David Svoboda. Na jeho slova navázala Jana Černocká zastupující organizaci energeia: „Dát rodině podporu, aby dokázala být pro děti kotvištěm, aby měly větší sílu a jistotu, to je to gró, o které se prostřednictvím rodinných konferencí snažíme“.

Pohled sociální pracovnice OSPOD nabídla paní Vladislava Knettig: „My nemáme patent na rozum. Dejme rodinám důvěru, ony to zvládnou samy. A nám to ušetří spousty času.“ Renáta Dzurková se po rodinné konferenci rozhodla převzít péči o sedm dětí a stala se koordinátorkou rodinných konferencí. O společných projektech RK centra a Univerzity Palackého v Olomouci promluvily zástupkyně Univerzity paní Tatiana Matulayová, Pavlína Jurníčková a Veronika Poslušná

 Jednotlivé příspěvky ze setkání je možné najít na webových stránkách RK centra: http://www.rk-centrum.cz/cz/materialy