English

Tisková zpráva Asociace Dítě a Rodina - Dítěti je přece nejlépe v rodině

Datum: 14. 3. 2016
Kategorie: Amalthea

TISKOVÁ ZPRÁVA ASOCIACE DÍTĚ A RODINA

Přečtěte si tiskovou zprávu Asocice Dítě a Rodina, jejímž je Amalthea členem.

Založení Asociace Dítě a Rodina je přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti.

Asociace se stává novou platformou, která bude odborným a srozumitelným partnerem v této oblasti. Asociace považuje za nutné sjednotit celý systém péče o ohrožené děti pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný stav, kdy je legislativní pravomoc nad touto citlivou oblastí rozdrobena do gesce tří ministerstev (MPSV, MŠMT a MZ), je podle Asociace dlouhodobě neudržitelný. Sjednocení celého systému považuje Asociace Dítě a Rodina za základní krok vedoucí ke zjednodušení celého procesu a především ke zkvalitnění služeb, které rodiny s ohroženými dětmi potřebují.

Více na http://www.ditearodina.cz/.

Soubory ke stažení