English

Úzkost v době koronaviru - jak ji zvládat

Datum: 27. 3. 2020
Kategorie: Amalthea

Od naší terapeutky Zuzky R.

Pravděpodobně asi již neznáte člověka z vašeho blízkého okolí, který by zůstal nedotknut současnou koronavirovou pandemií. Současná situace nás v různé míře konfrontuje s vlastním strachem a nejistotou, nutí nás zabývat se naší zranitelností a smrtelností.

Lidé potřebují zažívat pocit bezpečí, oporu a mít své místo na světě. Když se nám těchto podmínek nedostává, objevují se strach, nejistota a úzkost. Ztrácíme důvěru v sebe i v život okolo nás.  O co se ale vlastně naše důvěra v život opírá? Přece o nás samé (naše schopnosti, dovednosti), o druhé lidi a o něco nás přesahuje.

V mimořádné zátěži se úzkost může velmi zvýšit a může negativně ovlivnit naše jednání, chování a prožívání. Je nesmírně těžké, ale zároveň velmi důležité připustit si, že k lidskému životu nejistota patří. Život nemůžeme ovládat a mít pod kontrolou. Je důležité připustit, že vždy zůstává tzv. zbytkové riziko, že je život skutečně nejistý a že jsme zranitelní. I když je to možná nepředstavitelné, vědomé přijetí těchto hranic a omezení Vám přinese úlevu. Přemýšlejte o tom. Ono zmíněné “přijetí” učiní váš život klidnějším a otevře vám cestu k důvěře v život a k vašim mnohdy netušeným zdrojům a kompetencím.  

V této krizi prožíváme mnoho emocí - obavu z nejisté budoucnosti, smutek z nemožnosti realizovat své plány, obavy o sociální jistoty ve spojení s prací a samozřejmě i strach o zdraví jako hodnotu nejvyšší. U slova hodnota se na chvilku zastavím. Právě úzkost vždy ukazuje na hodnoty, jež vnímáme jako ty v ohrožení. Slavná psychoanalytička Verena Kast napsala v jedné ze svých knih, že mnoho lidí teprve v úzkosti pozná, co je pro ně cenné. Tímto poznáním nás krize a s ní spojená úzkost dostává i k hodnotám novým. Hodnoty v nás probouzejí emoce a lásku k životu.

Pomíjivost a zranitelnost našeho bytí nás staví i před otázku smyslu naší existence. Viktor Frankl, vídeňský lékař, jež přežil dlouhé strádání v koncentračním táboře říkal, že člověk chce žít smysluplně a dobře. To ale v jeho pojetí neznamená žít jen bezstarostný, příjemný a radostný život. Ba naopak. 

Lze hledat smysl života v utrpení, strachu a nejistotě? Utrpení a nejistota jsou přece nesmyslné, ale ve způsobu, jak s nimi zacházíme, můžeme smysl nacházet. Možná jste v TV, na internetu či na sociálních sítích zaregistrovali veliké množství solidarity, empatie a podpory směrem lidem v tzv. první linii. Možná Vás svým přístupem, činy a lidskostí příjemně překvapují vaši blízcí nebo naopak i vy je.  Za mnohými z těchto aktivit je právě ona potřeba lidí smysluplně zacházet se současnou mimořádnou situací. 

Jak zvládat úzkost ?

Především jde o to naučit se s ní žít, nebojovat s ní a neutíkat před ní.  Měli bychom si v tom i vzájemně pomáhat. Zvládnutí úzkosti tedy neznamená zbavit se jí, vytěsnit, či žít ve snech a fantaziích spíše než v realitě. Změna situace, karanténní omezení a děsivé zprávy v nás spouší zmatek a nejistotu.

Je potřeba uklidnit se a vnímat, odkud k nám úzkost do života přichází a co nám říká o nás. Je to těžké, ale když úvodní a zmatek nejistotu vydržíme, může se zase brzy objevit nově rostoucí pocit jistoty. Možná to už u sebe prožíváte. Pokud ne, vyčkejte, pravděpodobně se to dostaví. Naše psychika je vůči nám ochranitelská, je tedy dobré vědět, že bychom měli být schopni mnohé těžkosti a krizi přiměřeně zvládnout. Je úplně normální být na počátku zmaten, vystrašen a nevědět si rady.

Pocit ohrožení zažíváme tehdy, neznáme-li odpovědi na nejistoty. Často je spojen i s pocity bezmoci. A právě pocit bezmoci v nás paradoxně může probudit naše netušené možnosti, dovednosti a kompetence. A často je to právě úzkost, která nás nutí hledat pocity bezpečí u druhých lidí. Někteří citliví a méně odolní lidé mohou současnou situaci zvládat s obtížemi, o to více hledají oporu u druhých lidí. V utrpení, nejistotě  a strachu by neměl být nikdo sám, zejména ne děti! 

Úzkost, kterou nyní prožíváme, nás může udržovat ve stavu pohotovosti (jako bychom byli na stráži). Jsme tedy napjatí, připravení k akci. Je docela přirozené, že člověk hledá způsob, jak si od nepříjemného napětí pomoci. Někteří lidé jsou aktivní a hledají uvolnění v různých činnostech, někdo uniká k alkoholu a lékům. Alkohol a léky jsou rychlé prostředky pro zastavení úzkosti (tzv. anxiolitika). Bohužel jejich tišící účinek může být v budoucnu draze vykoupen. Alkohol nás v dlouhodobém horizontu dovede spíše do náruče deprese a pocitů nicoty.

Lepší alternativou pro uvolnění jsou tělesné aktivity (procházka, jízda na kole, běh apod.), kontakty a vztahy s podpůrnými lidmi, či smysluplné aktivity (pomoc potřebným). Jistě velmi podpůrné je osvojit si i dovednosti meditace, některé prvky jógy, dechová cvičení, tanec apod. Nyní na to máte čas! Mnoho videí s návodem, jak relaxovat a meditovat najdete na www.youtube.com, např. instruktážní videa od MUDr. Nešpora. U nich se dokonce i pobavíte.

Lidská zkušenost není univerzální, přesto věřte, že mnozí z vás po překonání koronavirové krize pocítí posílení pocitu hodnoty vlastní osoby. Budete si připadat zralejší, dospělejší a pocítíte hrdost, že jste v tak těžké situaci obstáli. A ač to v tuto chvíli působí neuvěřitelně, učiní tato zkušenost některé z vás nakonec i šťastnějšími.

Na závěr bych se s Vámi chtěla podělit o jedno velmi dobré cvičení, které vám pomůže navodit pocit bezpečí a radosti.  Vyzkoušejte ho a zařaďte si ho do programu těchto dní.

Buddhův úsměv 
Posaďte se, zvolte si Vašemu tělu příjemnou pozici. Uvolněte svaly, zejména se zaměřte na svaly obličeje. Svaly obličeje mohou být velmi napjaté, snažte se je postupně vědomě uvolnit. Soustřeďte se na svá ústa. Pozorujte, jak se vaše rty dotýkají. Postupně koutky vašich úst táhněte šikmo vzad a vzhůru přibližně směrem k ušním lalůčkům. Současně se snažte přitahovat boltce uší směrem k hlavě. Toto cvičení můžete praktikovat třeba před usnutím, ale i během chůze. Dejte však pozor, abyste nazakopli. Najděte si informace o tomto cvičení na internetu, zabavíte se tím a na chvíli odkloníte negativní myšlenky. Toto cvičení má smysl :) 

V dobré vůli a s přáním všeho dobrého napsala

Zuzana Renčínová,  Amalthea Chrudim

 

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů (titul, jméno, datum a místo narození, zaměstnavatel, adresa, pracovní pozice, telefon, email) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.