English

Ve škole v pohodě!

Datum: 02. 9. 2016
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

PROJEKT PODPOŘENÝ ING FONDEM TEREZY MAXOVÉ

Do nového školního roku jsme vykročili s finanční podporou ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem.

Školní výsledky některých dětí v pěstounské péči jsou často nestabilní a neodpovídají jejich intelektu ani jejich skutečným schopnostem. Proto vznikl projekt doučování zaměřený na podporu těchto dětí. Doučování bude probíhat 1- 2x týdně přímo v rodinách.

Díky projektu Ve škole v pohodě umožníme dětem úspěšně zvládnout školní nároky a zároveň odlehčíme jejich pěstounům.

Tak vzhůru do školy!

Více ifo o ING Bank fondu Terezy Maxové dětem najdete zde