English

Více než tři roky spolupráce a stále „ Na začátku „

Datum: 08. 10. 2015
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem

Více než tři roky spolupráce a stále „ Na začátku „

Od dubna 2012 realizujeme díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem projekt Na začátku, který je zaměřen na pomoc těhotným ženám v obtížné životní situaci. Služba je určená pro nastávající maminky z Pardubického kraje, které jsou ve většině případů bez podpory rodiny a okolí, potýkají se s minimem peněz, hrozí jim ztráta bydlení, jsou nezletilé, z minulosti si často nesou traumatické zážitky apod. Některým z nich bylo v minulosti již dítě z péče odebráno.

Těmto ženám poskytujeme formou terénní práce cílenou a dlouhodobou podporu v období těhotenství, připravujeme je na péči o dítě a současně pomáháme s řešením jejich nepříznivé situace. Snižuje se tak riziko nedostatečné péče, ohrožení dítěte a jeho odebrání z rodiny. Vždy pracujeme s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Prvotní je péče rodiče nebo péče širší rodiny, popřípadě pěstounská péče.

Klientky mají možnost zúčastnit se také víkendového pobytu. Ten se díky projektu uskutečnil již 3x a je nadstavbou terénní práce. Jeho cílem je formou interaktivních bloků naučit mamky činnosti důležité pro dítě. Objevují se zde témata jako: potřeby dítěte a jak je uspokojovat, dotykové masáže, bezpečí dítěte, strava kojence, vztahová vazba a její význam pro budoucnost dítěte, antikoncepce, práva rodičů, nebo třeba problematika domácího násilí. Během těchto setkávání navazují matky mezi sebou intenzivnější vztah a některé zůstávají i nadále v kontaktu. Toto je vzhledem k jejich časté osamělosti důležité.

Během necelých čtyř let jsme podpořili celkem 37 matek, kterým se narodilo 42 dětí.  Pouze 3 děti musely být z rodiny odebrány, byly však svěřeny do náhradní pěstounské rodiny, nikoli do ústavní péče. Matky odebraných dětí byly podporovány v kontaktech s dětmi.

Důležitou součástí projektu bylo i síťování služeb pro těhotné ženy v regionu, adresář těchto služeb je v sekce Ke stažení nebo zde. Zároveň jsme vydali publikaci pro nastávající rodiče v obtížné situaci „Čekám(e) dítě…“, ke stažení zde.

Příběhy:

Velkou část dětství strávila Adriana v dětském domově. Matka jí zemřela, když jí bylo šest, v 16 letech si jí vzala babička do pěstounské péče. Ta výchovu moc nezvládala, Adriana nechodila do školy, toulala se a záhy otěhotněla. Všichni na ni naléhali, aby šla na potrat, což odmítla. Často vzpomínala na svůj život v dětském domově a touhu po matčině objetí. Chtěla být svému dítěti lepší matkou. S pracovnicí Amalthey se začala připravovat na příchod miminka, včetně zajištění základní výbavičky a vhodného bydlení. Protože byla nezletilá, byla potřeba vyřešit otázku otcovství a zodpovědnosti za narozené dítě. Po porodu syna Jiříka byla nejistá, bála se, že péči nezvládne, proto se pracovnice zaměřila na podporu matky v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj, důležitá byla práce na posilování vztahových vazeb mezi dítětem a rodiči. Adriana se vše rychle naučila a za pomoci babičky a partnera zvládá péči o synka dobře. S pracovnicí dnes řeší jen úřední záležitosti, se kterými se neví rady. Až bude Jiřík větší, chtěla by pokračovat ve studiu.

Moničino dospívání bylo náročné, táta odešel, se čtyřmi mladšími sourozenci bojovala o matčinu pozornost, nakonec nedodělala střední školu a odstěhovala se ke svému příteli. Při jednom z večírků se stala obětí násilné trestné činnosti.  Prožitý zážitek byl natolik traumatický, že začala hodně pít alkohol, aby zapomněla. Když otěhotněla, otec dítěte ji opustil. Ujala se jí teta, bohužel nebylo možné, aby u ní zůstala i po porodu dítěte. Když Monika začala spolupracovat s Amaltheou, potřebovala podpořit v léčbě závislosti, pomoci při hledání vhodného bydlení pro ni a dítě, při pořízení nejnutnější výbavičky pro miminko, společně řešily finance i vztahy v rodině. Narodil se Tomášek, díky nadaci se podařilo sehnat finance na pronájem. Monika se začala ambulantně léčit ze závislosti. Je to  běh na dlouhou trať, čehož si je vědoma. Ne vždy je vše růžové, ale s podporou sociální pracovnice, rodiny a nejbližšího okolí má velikou naději, že to zvládne.

Děkujeme za podporu Nadaci Terezy Maxové dětem a společnosti ČEZ i všem dalším dárcům, kteří tento projekt podpoří a tím umožní zůstat spolu - rodičům se svými dětmi a dětem v bezpečné náruči rodičů.