English

Výroční zpráva 2020

Datum: 08. 7. 2021
Kategorie: Amalthea

Přečtěte si o nás více ...

Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům Amalthey
za celoroční podporu, bez které si naši činnost nedovedeme představit. O tom, co děláme se můžete dočíst v čerstvě vydané výroční zprávě 2020, která obsahuje informace o našich službách, příběhy klientů, zprávu o hospodaření organizace a počtu podpořených klientů a v neposlední řadě v ní najdete výčet našich podporovatelů a spolupracujících organizací. I když ve VZ nejsou vyjmenováni, velký dík patří také individuálním dárcům.
V následujících řádcích přinášíme informace, které se do výroční zprávy 2020 nevešly, ale stojí za připomenutí. Sledujte nás na našem webu a FB stránkách.

Co přinesl rok 2020/ 2021 aneb co se do výroční zprávy nevešlo...

Novela zákona č. 359/ 1999 Sb.

Kromě každodenní práce s klienty se jako aktivní člen Asociace Dítě a Rodina snažíme o transformaci systému péče o ohrožené děti. Aktivně jsme se podíleli na prosazení novely zákona č. 359 o sociálně-právní ochraně dětí do programu schůzí poslanecké sněmovny. Bohužel poslanci nevyslyšeli hlasy odborníků a veřejnosti, a novela, která byla dokonce vrácena do druhého čtení, nebyla zatím projednána. Nyní budou sněmovní prázdniny, a pokud nebude svolána mimořádná schůze k tomuto zákonu, je jen malá pravděpodobnost, že by v září před volbami poslanci posunuli novelu do senátu. Co to znamená? Nejmenší děti budou moci být i nadále umisťovány do ústavních zařízení.Pěstouni se nedočkají navýšení odměny pěstouna. Nebude navýšen také příspěvek na výkon pěstounské péče doprovázejícím organizacím. Může se tak stát, že pěstounským rodinám nebudou dostupné potřebné služby a mnoho dalšího. Jak to můžeme změnit? Pojďme k říjnovým volbám. Příští obsazení sněmovny snad bude změnám ve prospěch ohrožených dětí více nakloněno.

Dětská podpůrná skupina

V roce 2020 jsme otevřeli dětskou podpůrnou skupinu. Co dětem přináší? Děti, kterým se rozchází rodiče zde mohou hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Nejsou do ničeho tlačeny - mohou se do připravených aktivit zapojit, nebo být jen v roli pozorovatele. Důležité je, aby se ve skupině cítily dobře a měly možnost poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco podobného. Skupina je určena pro děti ve věku 6 - 12 let, které jsou vlivem rozvodu či rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Děti společně absolvují 12 setkání. V současné chvíli máme za sebou realizaci 2 dětských skupin a na podzim 2021 plánujeme další v Chrudimi i v Ústí nad Orlicí. Program je bezplatný a je realizován ve spolupráci s organizací Jak dál?

Pěstoun na drátě

Přemýšlíte o pěstounství? Chcete se dozvědět o pěstounství víc? O všem, co vás zajímá, si nyní můžete popovídat s našimi pěstouny. V rámci projektu Pěstoun na drátě, na němž se podílíme spolu se svitavskou organizací Děti patří domů, vznikly nové webové stránky www.pestounnadrate.cz s kontakty na konkrétní pěstounky. Projekt podporují: MPSV, Pardubický kraj a Hledáme rodiče, o.p.s.

Včas a společně

Od ledna 2021 realizujeme nový projekt Včas a společně financovaný nadací České spořitelny. Díky němu můžeme nadále poskytovat podporu ve vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Jednotlivým dětem se osobně věnuje asistent doučování, který jim pomáhá s rozvojem dovedností a s plněním školních povinností. V projektu uplatňujeme naše dlouhodobé zkušenosti s doučováním, které jsme měli možnost vypilovat v průběhu uzavření škol a přechodu dětí na distanční výuku v roce 2020. V roce 2021 jsme se stali součástí Platformy pro včasnou péči Nadace OSF. Více o platformě se dozvíte ZDE

Online konference Kontakt  a identita dětí v NRP

Spolu s Nadací Sirius jsme v lednu 2021 uspořádali online konferenci na téma Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči, které se účastnilo 250 posluchačů z řad odborné veřejnosti. Smyslem bylo nabídnout širší skupině odborníků možnost pojmenovat a následně i diskutovat aktuální dilemata v tématu kontakt. Všichni, kdo rozhodují o dětech a jejich kontaktu s rodinou, by měli vždy odpovědně zvažovat všechny okolnosti a nastavovat pro dítě bezpečný kontakt v zájmu jeho harmonického vývoje. Záznam prezentací jednotlivých přednášejících najdete ZDE. Více podrobností o projektu a realizátorech najdete pod odkazem ZDE

RK centrum uspořádalo již 100. rodinnou konferenci

RK centrum zrealizovalo 100. rodinnou konferenci. Umožnilo tak 163 dětem sejít se se svými nejbližšími u jednoho stolu a společně řešit složitou situaci vlastními silami. Chceme poděkovat všem, kteří se vydali na cestu plnou respektu a důvěry v přirozené zdroje rodiny a povzbudit širokou odbornou i laickou veřejnost k podpoře stále unikátního přístupu, který obrací zažité paradigma: Odborníkem je rodina sama! Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE