English

Výroční zpráva 2021

Datum: 23. 6. 2022
Kategorie: Amalthea

Co děláme ...

Děkujeme všem příznivcům a dárcům
za celoroční podporu, bez které si naši činnost nedovedeme představit.

O tom, co děláme se můžete dočíst v čerstvě vydané výroční zprávě 2021, která obsahuje informace o nabídce našich služeb, zprávu o hospodaření organizace, čísla podpořených klientů a v neposlední řadě v ní najdete výčet našich podporovatelů a spolupracujících organizací.

I když ve výroční zprávě nejsou jmenovitě zmíněni, obrovský dík patří také individuálním dárcům, kteří nás pravidelně podporují.

Sledujte nás na našem webu a FB stránkách.

X