English

Zápis do mateřských škol se blíží!

Datum: 08. 4. 2019
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Podrobné informace pro rodiče

Ve čtvrtek 9. května a v pátek 10. května 2019 proběhne zápis do mateřských škol. Pro děti, které jsou pětileté je zápis povinný!

Která školka je pro nás spádová?  Jak postupovat při podání žádosti? Jaké mám mít s sebou doklady? Jaké jsou poplatky v MŠ? Jak se dozvím o přijetí svého dítěte do MŠ?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete v Příručce pro rodiče předškolních dětí, kterou vytvořili pracovníci Předškolního klubu Amálka ve spolupráci s mateřskými školami v Chrudimi a s odborem školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim.

INFORMACE PRO RODIČE KE STAŽENÍ ZDE