English

Zápisy do MŠ v roce 2021

Datum: 20. 4. 2021
Kategorie: Amalthea

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

zpracovali jsme pro Vás srozumitelný přehled otázek a odpovědí, které Vás mohou napadnout v souvislosti se zápisem do MŠ.

Zápis dětí do MŠ bude probíhat ve dnech 3. 5. - 10. 5. 2021.

Zápis předškolních dětí, kterým je 5 let a ještě nenavštěvují MŠ, je pro rodiče povinný ze zákona.
_________________________________________________________

Jak bude letos probíhat zápis?

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů. Rodič vyplní přihlášku a doručí ji do školky. Přihlášku si vytiskne z webových stránek školky nebo ji může vyzvednout ve školce:
MŠ Dr. Malíka - modrý box u brány (od 26.4.)
MŠ Svatopluka Čecha - box za dveřmi školky (19.4.-30.4. od 7 do 12 hodin)
MŠ U Stadionu – možno vyzvednout v kanceláři školy
MŠ Víta Nejedlého, MŠ Na Valech, MŠ Strojařů – po telefonické domluvě  

Pozn. MŠ Strojařů má možnost „elektronického předzápisu“ – bližší informace na webových stránkách školy.

Jak doručit přihlášku do školky?

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručí rodič takto:
1)    zašle poštou na adresu školy (doručeno nejpozději 10.5.)
2)    pošle do datové schránky (každá školka má svou datovou schránku, její číslo– uvedeno na webu).
3)    zašle emailem s elektronickým podpisem
4)    zašle emailem bez elektronického podpisu – POZOR! přihlášku je nutno poté podepsat v MŠ (do 5 dnů)
5)    vhodí ji do schránky/boxu u školky v zalepené obálce
6)    osobně- !! osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek (těch bez elektronického podpisu) je možné jen po telefonické domluvě.

Jaké doklady musím připojit k přihlášce?

1)    Kopii rodného listu dítěte
2)    Vyjádření lékaře - součástí přihlášky je vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte a k povinnému očkování (Pozn. dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, musí být přijato i bez povinného očkování.)

Pozn: v MŠ Dr. Malíka požadují kopii dokladu o totožnosti zákonného zástupce.

Přihlášky zasílané poštou či elektronicky musí být doručené do MŠ v termínu od 3. do 10. května 2021.

Schránky na vhození přihlášky:

MŠ Dr. Malíka – poštovní schránka u branky (do 11.5. do 11 hodin)
MŠ Na Valech – označená schránka na poštu u vchodu do budovy Na Valech 693 (do 10.5.)
MŠ Strojařů – box na zahradě školky – přístupný v pondělí 10.5. od 9 do 17 hodin a v úterý 11.5. od 9 do 11 hodin.
MŠ Svatopluka Čecha – schránka u vchodu školky (do 10.5.)
MŠ U Stadionu – schránka na poštu u vchodu do školky (do 10.5.)
MŠ. Víta Nejedlého – poštovní schránka u vstupu do školky (do 10.5.)

Do jaké školky můžu své dítě přihlásit?

Dítě je možno přihlásit do kterékoli mateřské školy v Chrudimi.
Seznam je uveden na zadní straně letáku.

Mohu podat přihlášku do více mateřských škol?

Ano. Na přihlášku napište, kterou školku upřednostňujete.

Mám povinnost zapsat dítě do mateřské školy?

Pokud mám dítě, kterému bude do 31. srpna 2021 pět let a do školky ještě nechodí, mám povinnost jít k zápisu. Pokud toto neudělám, dopouštím se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 tisíc korun.

Jsou i jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání?

Existuje možnost tzv. individuálního vzdělávání dítěte. Za individuální vzdělávání dítěte odpovídá rodič. Dítě může být vzděláváno přímo doma, případně chodí do dětské skupiny, předškolního centra apod.
Informaci o tom, že chci dítě vzdělávat individuálně, napíšu na přihlášku. Poté mám povinnost zajistit účast dítěte u tzv. ověření úrovně dovedností v dané mateřské škole (listopad, prosinec 2021).

Jaké jsou poplatky v mateřské škole?

Úplata za vzdělávání činí v mateřských školách v Chrudimi
500,-  až  600,- Kč/měsíčně.
Stravné je cca 39,- Kč za den, tj. cca 780,- Kč měsíčně.
 
Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeny děti v posledním ročníku mateřské školy a v případě odkladu školní docházky.
O osvobození od úplaty může také požádat rodič u ředitelky školy, pokud doloží příjem ze sociálních dávek (hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pěstounské péče). Bližší informace sdělí ředitelka mateřské školy.

Jak se dozvím o přijetí svého dítěte do MŠ?

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitelka rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.  Seznam přijatých dětí (pod přidělenými evidenčními čísly) je uveřejněn na webových stránkách školky, příp. též na vývěsce školky. V případě nepřijetí dítěte obdržím jako rodič písemné vyrozumění, nebo mi rozhodnutí předají v mateřské škole. Informace mi případně sdělí v mateřské škole.

Kde se dozvím další informace o jednotlivých mateřských školách?

Městský úřad - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, www.chrudim.eu, skolstvi@chrudim-city.cz, tel.: 469 657 672, 469 657 690

Kontakty na mateřské školy v Chrudimi:

Mateřská škola Dr. Jana Malíka,

www.msmalika.cz, pastelka@msmalika.cz, tel.: 469 620 430 Chrudim,
469 632 128 Topol

Mateřská škola Na Valech

www.msvaly.cz, msvaly@seznam.cz, tel.: 734 417 599

Mateřská škola Strojařů

www.msstrojaru.cz, info@msstrojaru.cz, tel.: 469 688 488, 731 681 879

Mateřská škola Svatopluka Čecha

www.klicekksrdci.com, ms.chrudim@worldonline.cz, tel.: 735 729 815

Mateřská škola U Stadionu

https://msstadion.cz/, ms.stadion.chrudim@centrum.cz, tel.: 731 035 558

Mateřská škola Víta Nejedlého

www.msvn.cz, reditelka@msvn.cz, tel.: 469 638 749

Nestátní mateřská škola Na rovině

http://narovine.eu/skolka/, ms@narovine.eu, tel.: 774 963 462

Centrum pro předškoláky Amálka

provozuje Amalthea z.s., www.amalthea.cz/centrum-pro-predskolaky-amalka/ales.jirasek@amalthea.cz, tel.: 776 491 327

Každá MŠ má svůj školní řád, kde jsou uvedeny všechny důležité informace pro rodiče.

Pokud si potřebujete stáhnout předchozí informace, můžete ZDE