English

Zápisy do prvních tříd proběhnou letos bez osobní přítomnosti dětí.

Datum: 31. 3. 2020
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Informace pro rodiče

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Každá škola si stanoví způsoby podání přihlášek a také termíny přijímání těchto přihlášek.

Bude upřednostněno, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem, poštou. Osobní podání bude možné v případě, že škola zajistí, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob ve škole. 

Ministerstvo školství doporučuje stanovit pro příjem přihlášek dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Doporučujeme sledovat webové stránky ZŠ, na kterou chcete dítě zapsat.  Pokud tam ještě aktuální informace nejsou, jistě se tam brzy objeví. Dozvíte se tam termín pro podávání přihlášek i to, jakým způsobem je bude daná škola přijímat. Také se dozvíte, jaké dokumenty musíte k přihlášce dodat (kopie rodného listu dítěte, doložení trvalého bydliště, osobní dotazník o dítěti apod.). 

Obecné informace k zápisům pro školní rok 2020/2021 najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Informace pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky:

Vzhledem k tomu, že je Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice (Pardubice, Chrudim i všechna odloučená pracoviště) mimo provoz na dobu neurčitou, uskuteční se vyšetření k posouzení školní zralosti (odklad školní docházky) jako prioritní okamžitě po otevření škol a školských zařízení.

Při zápisu prosím dejte škole informaci, že zvažujete odklad školní docházky. Ředitel školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho odborného stanoviska. Vyšetření budou probíhat průběžně tak, aby byl uspokojen zájem a to až do 31. 8. 2020.