English

Znáte práva dětí v náhradní rodinné péči?

Datum: 28. 1. 2016
Kategorie: Amalthea

Kampaň "Naše práva" zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

Podívejte se na webové stránky www.naseprava.cz, které dětem v náhradní rodinné péči (NRP), pěstounům i pracovníkům doprovázejících organizací poskytují praktické informace týkající se práv dětí, se zvláštním přihlédnutím k problematice náhradní rodinné péče. Jsou to zejména právo na kontakt s biologickou rodinou, právo na svou identitu, právo vyjádřit svůj názor v rozhodovacích procesech, právo na soukromí, právo na rovné příležitosti atd.

Informace jsou prezentovány formou otázek a odpovědí, k dispozici je také on-line poradna. Na závěr si může každý své získané vědomosti ihned otestovat, děti z pěstounských rodin mohou soutěžit o hodnotné ceny.

Více informací na:
www.naseprava.czvideích (budeme postupně přidávat další) a Facebooku , kde najdete i kvíz pro teenagery.
Na webu http://www.naseprava.cz/cilove-skupiny/pro-deti/otestuj-se-a-vyhraj-tablet/ se mohou děti zapojit do soutěže a vyhrát iPad.

Projekt „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ (reg. číslo: MGS/B4/2014) je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.