English

Zveme Vás na seminář o naplňování našich potřeb podle metody Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP)

Datum: 05. 1. 2016
Kategorie: Amalthea

Seminář pro veřejnost

Chcete lépe porozumět sami sobě i druhým? Zkoumat svoje potřeby a to, jak jste je měli v dětství naplněny od svých rodičů, a hledat cesty k větší spokojenosti ve Vašem současném životě a vztazích s druhými?

Na úvodním semináři budete mít možnost seznámit se se základní teorií této metody a vyzkoušet si cvičení, která Vám pomohou zaměřit se na své potřeby, pocity a prožívání. Každý účastník si míru zapojení volí podle svých možností.

Jak funguje terapie zvaná Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP)? A co to vůbec je?

Být spokojenější v životě je přirozenou snahou každého člověka. A když přicházíme k terapeutovi, nemusíme nutně vědět, co přesně dělat, říkat. Obvykle ale očekáváme, že budeme moct říct, co nás trápí, jaké máme problémy, co chceme ve svém životě změnit. A někdy potřebujeme jen vyslechnout, někomu říct to, co nosíme v hlavě či na srdci, jak se cítíme ve svém těle. Už to přináší často úlevu. Odhodlání zkoumat, jaký máme život a jak jej můžeme žít šťastněji, je základem pro vstup do terapie.

Postoje a vzorce chování, které se utvářely léta, od dětství, nelze změnit ze dne na den. Ale společná práce s terapeutem přináší možnost mluvit o tom, co potřebujeme nyní, co jsme potřebovaly jako děti od svých rodičů či dalších blízkých. Metoda Pesso Boyden System Psychomotor - pojmenovaná podle autorů Alberta Pessa a Diane Boyden – se dívá na člověka právě přes jeho potřeby. Ptá se, jak byly potřeby naplněny v jeho dětství, kdo je naplňoval a jestli to bylo právě tak, jak jsme potřebovali. Minulost totiž ovlivňuje naše chování v přítomnosti a uvědomění si vlivu vzorců, nebo také „starých map“, podle kterých se náš život orientuje, přináší možnost vytvořit „novou mapu“, „novou zkušenost“. Tomu PBSP říká „antidotum“, které je pozitivní a pro nás příjemné. Náš mozek dokáže i v dospělosti pozitivní novou zkušenost doplnit mezi minulé zkušenosti a při dalším každodenním konání jsme pak ovlivněni i „novou mapou“. Terapie tedy nemaže minulost, nevytěsňuje vzpomínky, pouze přidává ke stávajícím nové pozitivní zážitky, které jsou pro nás posílením, zdrojem, možností, jak se podívat na své prožívání a chování i z jiného úhlu pohledu.

Terapeut není odborníkem na život toho, kdo vstupuje do terapie, nemůže vědět, co dotyčný potřeboval, když byl malý. Ale zná cesty, jak se dobře zeptat, jak pomoci prozkoumávat to, co jsme potřebovali a jak to ovlivňuje naši současnost. Možná jsme neměli dost pozornosti od svých rodičů, možná doma nikdo nevyjadřoval pocity, možná se doma ani moc nemluvilo, nebo se naopak mluvilo pořád a byly to jen samé zákazy a příkazy. Možná se rodiče hodně hádali a my to jako děti či dospívající stále řešili. Možná se cítíme na světě sami, nebo naopak vším přetížení a nedaří se nám říct „dost“. A někdy ani nemusí být úplně zřejmé, co se vlastně stalo, ale pocit nespokojenosti v životě přetrvává. A je skvělé, že ji chceme řešit!

Terapeutické sezení (tzv. struktura) trvá obvykle 60-90 minut, na začátku se vždy domlouvá kontrakt – tedy jak bude společná práce vypadat, abychom se v celém procesu cítili jistě a bezpečně. V terapii PBSP je kladen velký důraz na to, abychom vždy věděli, proč se dělá právě to či ono – tak jako letadlo řídí pilot, tak i v terapii bychom měli mít svého „pilota“. To je důležité pro to, aby terapie přinesla efekt nejen v tu danou chvíli, ale v dlouhodobém horizontu každodenního života. Pro trvalejší změnu v prožívání a chování nestačí jen „věcem přijít na kloub“, rozumět jim, je třeba je i zažít, cítit – v pocitech i na těle. Právě o tyhle dva aspekty se terapie PBSP opírá – terapeut nám pomáhá vnímat, co cítíme, co vysílá za informaci naše tělo a dávat to vše do kontextu tak, abychom tomu rozuměli. Teprve to napomáhá naší větší spokojenosti v životě a jsme to my, kdo tu cestu objevujeme a můžeme se z ní pak o to více radovat.

Další informace o metodě: www.pbsp.czwww.pbsp.com

V případě zájmu plánujeme otevřít skupinu, která by na tento seminář navazovala a kde by bylo možné pracovat na dalším osobním rozvoji. Bližší informace o fungování skupiny získáte na semináři.

Těšíme se na setkání s Vámi, v případě dalších otázek k semináři či metodě PBSP se na nás určitě obraťte, rádi Vám otázky zodpovíme! 

Váš zájem o účast na semináři prosím potvrďte do 8.1.2016 na email ria@amalthea.cz nebo david@amalthea.cz, nebo na tel. 775 559 179 (Ria) nebo 776 762 805 (David).

Rozsah semináře: 6 hodin
Cena: 700,- Kč 
Lektoři: David Svoboda (psychoterapeut PBSP) a Ria Černá (psycholožka, aktuálně ve výcviku PBSP)
Max. kapacita semináře: 12 účastníků 
Místo konání: prostory Amalthea o.s., Městský park 274, Chrudim, 2. patro – místnost Herna