English

Děti potřebují rodinu - rozvoj služeb do regionů

Základní informace
Projekt realizovaný v období od 1.7.2009 do 30.6.2010 se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v oblasti náhradní rodinné péče a sanace rodiny v odlehlých lokalitách Pardubického kraje.

Proto byla v rámci projektu otevřena tři kontaktní centra (v Litomyšli, Žamberku a Hlinsku), která odborní pracovníci využívají pro zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi.

Projekt Děti potřebují rodinu – rozvoj služeb do regionu je výjimečný tím, že si za jeden z cílů klade vytvoření metodiky Case managementu. Využití této inovativní metody v praxi by mělo napomoci lepší koordinaci spolupráce mezi všemi subjekty, které působí v okolí rodiny (blízké sociální okolí rodiny, ústavní zařízení, soudy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů atd.). Tím by se měla zvýšit i kvalita péče o rodinu.

Aktivity projektu:

Nábor a zaškolení nových pracovníků
Poskytování služeb Sanace rodiny
Poskytování služeb Náhradní rodinné péče
Nábor a koordinace dobrovolníků
Provoz kontaktních center (Litomyšl, Hlinsko, Žamberk)
Zpracování a ověření metodiky casemanagementu
Vybavení kontaktních center a kanceláře
Fundraising
Supervize pracovního týmu
Propagace služeb a projektu, audit