English

Dětská podpůrná skupina

Když se rodiče rozejdou…

mají plnou hlavu vlastních problémů a konflikt jim spotřebuje spoustu energie. Přestože jde v prvé řadě o děti, jsou to právě ony, komu se podpory a konkrétní pomoci nedostává. Děti ve chvílích, kdy se jim rozpadá rodina, ztrácí často možnost svěřit se svým nejbližším, rodičům, protože je nechtějí zraňovat.

Jedna z možností, jak dětem pomoci zvládat obtížné období, je nabídnout jim společný prostor s vrstevníky, kteří prožívají něco podobného.

Jak podporujeme děti v období rozchodu rodičů? 
Podívejte se ZDE.

Další podpůrnou skupinu otevíráme v pondělí 2. října v Chrudimi a ve čtvrtek 5. října 2023 v Ústí nad Orlicí.

Hlásit se můžete přes formulář nebo na kontaktech níže. 

Přihlašovací formulář Chrudim ZDE

Přihlašovací formulář Ústí nad Orlicí ZDE


Nabízíme dětem místo, kde mohou sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Při práci se skupinou využíváme různé techniky a pomůcky, které dětem umožňují zpracovat náročná témata formou hry.

Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo zůstat jen v roli pozorovatele. Důležité je, aby se každé dítě ve skupině cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu bezpečí. Kromě prožitkových prvků mohou děti navázat nová přátelství a obohatit se o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného.

Dětskou podpůrnou skupinu realizujeme v Chrudimi a nově v Ústí nad Orlicí. Program vedou dva vyškolení průvodci, kteří se s dětmi potkávají jedenkrát týdně na 90 min. Celý program obsahuje 10 setkání. 

Pro přihlášení dítěte je nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce průvodců s rodiči a dítětem.
Je možné přihlásit i sourozence.

Co o programu řekly děti?

„Jsem za skupinu ráda, že jsem měla možnost bavit se o rodičích a o jejich rozchodu.“

 „Díky skupině mám pocit, že jsem veselejší a mám lepší pocit celkově.“

 „Nejvíce mě bavilo: povídání o sobě, hry, malování, vyrábění.“

„Uvědomil jsem si víc, že se rodiče už k sobě nevrátí, ale nepřestanou mě mít rádi.“​

Co o programu napsali rodiče?

Dcera pociťovala úlevu, že se může svěřit někomu nestrannému.​

Syn začal více projevovat své emoce, ale všímá si i ostatních, je více empatický, lépe formuluje své potřeby, snaží se hledat různé možnosti jejich naplnění.

O skupině syn doma hodně mluvil, popisoval aktivity a program. Silným prožitkem pro něj byla výroba sádrové masky – překonal své obavy, byl na sebe hrdý. Na konci si domů přinesl krabici s věcmi, ze které měl také velkou radost. Ukazoval mi celý obsah, říkal mi, jak které věci vznikly. Byl moc smutný, když kroužek končil, bavilo ho to dokonce více než skaut.

 Děti jsou teď více v klidu, jsou otevřenější, sdílejí pocity, neodmítají chodit k tátovi.

Kontakt:

Chrudim:

Mgr. Gabriela Pavlíková
tel: 774 452 077
e-mail: gabriela.pavlikova@amalthea.cz 

Ústí nad Orlicí:

Bc. Michaela Skalická
tel: 777 752 825
michaela.skalicka@amalthea.cz

Program je bezplatný.

Pokud je zřejmé, že dítě má v důsledku komplikovaného rozchodu rodičů psychické obtíže, nabízíme návaznou péči. Tou může být poradenství – několik setkání, které vede sociální pracovník, kdy se mohou společně věnovat aktuální situaci v rodině i samotnému prožívání dítěte. Dětem s většími obtížemi nabízíme terapeutickou péči. I v těchto situacích je nutný souhlas obou rodičů.

Rodiče mohou využít bezplatné nabídky rodinné mediace se zapojením dítěte.

Letáky ke stažení:
Leták_průvodce_rozvodem_pro_děti_Chrudim
Leták_průvodce_rozvodem_dospělí_Chrudim
Leták_pruvodce_rozvodem_pro děti_Ústí nad Orlicí
Leták_průvodce_rozvodem_pro_dospělé_Ústí_nad_Orlicí

Službu v roce 2022/2023 finančně podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Město Lanškroun
Město Ústí nad Orlicí
Nadace J&T
ČSOB Pomáhá regionům