English

Interaktivní případové konference - společné setkání s dítětem

Od roku 2014 zavádíme do praxe novou metodu, která umožňuje větší zapojení dětí do řešení situací, které se jich týkají. Hlavním cílem naší činnosti je spokojené dítě vyrůstající v rodině, kde jsou naplňovány jeho potřeby a cítí se v ní dobře.

Co to je interaktivní případová konference?

Jedná se o přístup, kdy rodina, dítě a odborníci hledají společně řešení obtížné situace. Vychází z dnes již běžně využívaných případových konferencí, ale rozšiřuje je o přítomnost dítěte jako rovnocenného účastníka.

Je prostředkem k zajištění toho, aby se dětem a jejich názorům naslouchalo a aby byly zapojovány do rozhodování o věcech, které se jich týkají. (Přestože se toto může zdát samozřejmostí, v praxi se tak vždy neděje a o dětech je někdy rozhodováno bez nich, nemohou tak vyjádřit svá přání a představy. Je to částečně způsobeno obavami, aby dítě nebylo vystaveno konfliktní situaci. Pokud se rodina s dětmi dostane do obtížné situace, řeší jí většinou jen dospělí).

Účelem setkání je nalezení konkrétního řešení situace, na kterém se podílejí všichni účastníci včetně dítěte.

Setkání lze využít v případech ohrožených dětí, kdy je potřeba zjistit, jak se dítě cítí v rodině, ve škole, naplánovat kontakt dítěte v pěstounské péči nebo ústavním zařízení s vlastní rodinou, přechod dítěte do jiného typu péče apod.

Jak společné setkání s dítětem probíhá?

Všechny účastníky Společného setkání provádí tzv. facilitátor, který setkání koordinuje a vede. Dítě provází celým procesem, připravuje ho na Společné setkání, zjišťuje jeho názor a podporuje ho během samotného setkání.

Pro dítě je Společné setkání uzpůsobeno tak, aby bylo příjemné a bezpečné. Dítě si může zvolit místo, pozvat blízké lidi, vybrat si občerstvení a hudbu, to vše přispívá k dobré atmosféře.

Před Společným setkáním pracovník připravuje všechny účastníky, speciální příprava je věnována dítěti. Společně s pracovníkem vyplňuje knížku „Moje setkání“, která zábavnou formou pomůže zmapovat přání a názory dítěte. Pracovník při zjišťování názorů využívá pomůcky (hračky, výtvarné a tvořivé pomůcky, barevné šablony) a hry. Komunikaci s dítětem vždy přizpůsobuje jeho věku a schopnostem.

Dítě se může vyjádřit k tomu, co ho zajímá, kdo je pro něho důležitý, co rádo dělá, jak může trávit svůj volný čas, s kým by si přálo aktivity realizovat. Setkání probíhá interaktivní formou, všichni účastníci se zapojují a zapisují barevnými fixami na velké papíry nalepené na zdi témata a názory. Po zmapování aktuální situace jsou jednotlivá témata rozpracovaná a všichni společně hledají řešení. Dítě může určit priority, v jakém pořadí budou témata řešena. Na Společném setkání jsou naplánované konkrétní kroky, které vedou ke změně v životě dítěte. Dítě může do procesu vstupovat a ovlivňovat ho. Jedná se o živý proces, kde jsou aktivizováni všichni účastníci, způsob jednání je vždy pro dítě srozumitelný, aby pochopilo, co se děje a jak se bude situace řešit.

Zkušenosti s vedením případové konference s důrazem na zapojení dítěte nám předaly lektorky Clare Humberstone a Clare Holdsworth z britské organizace Sheffkids na semináři pořádaném organizací LUMOS v březnu 2014

V roce 2020 nabízíme v Pardubickém kraji facilitaci Interaktivní případové konference ZDARMA.

Kontakt:
Gabriela Pavlíková
tel.:
774 452 077
e-mail:
gabriela.pavlikova@amalthea.cz

Dokumenty ke stažení:

Nová Metodika interaktivní případové konference ke stažení zde

Pomocné nástroje pro zjišťování názoru dítěte:

  • Nové šablony k zjišťování názoru dítěte ke stažení zde
  • Jednostránkové profily ke stažení zde
  • Komunikační tabulky ke stažení zde
  • Nemocniční pas ke stažení zde
  • Kniha Moje setkání ke stažení zde      Návod na TISK knihy Moje setkání ke stažení zde
  • LATUS - Metodický manuál - komunikační bedna ke stažení zde
  • LUMOS - Úvod k problematice zjišťování názoru dítěte ke stažení zde
  • LUMOS -  Pracovní listy (zjišťování potřeb dětí) ke stažení zde