English

Cesta pěstounského dítěte školským systémem/ Ústí nad Orlicí

Anotace

Cesta pěstounského dítěte školským systémem – na co nezapomenout před vstupem do školy, jak na komunikaci s učiteli, jak se domoct přístupu, na který má dítě nárok.  Jaké jsou alternativní školy, a kdy je lepší individuální vzdělávání. Co s dětmi s těžším postižením. Jak mi může pomoci doprovázející organizace. Téma se bude dotýkat dětí od nástupu do školského systému až po přechod na střední školu.  Lektorka bude svůj výklad zaměřovat na aktuální potřeby přítomných pěstounů

Lektorka

PaedDr. Markéta Havlíčková
Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK v Praze a speciální pedagogiku v rámci celoživotního vzdělávání na UHK v Hradci Králové. Absolvovala výcvik PRIDE pro lektory přípravných kurzů pro zájemce o pěstounskou péči a další kurzy pro pedagogy a sociální pracovníky. Učila na různých typech škol.
Pracovala jako klíčová pracovnice v Centru pěstounských rodin v Hradci Králové. V posledních letech učí na vesnických malotřídních školách a pokračuje ve spolupráci s Centrem pěstounských rodin zejména při lektorování seminářů pro pěstouny.
V rodině pečovala postupně o šest dětí v dlouhodobé pěstounské péči. Prvnímu pěstounskému synovi byla diagnostikována porucha autistického spektra, většina dalších přijatých dětí se potýkala s následky traumat a poruch attachmentu. Se všemi dnes již dospělými dětmi zůstává nadále v kontaktu.

Komu je seminář určen: 

Pěstounům z organizace Amalthea a pěstounům z jiných doprovázejících organizací.

Rozsah semináře: 

4 hodiny/ 15:00 - 19:00

Místo konání: Ústí nad Orlicí

Amalthea z.s., T. G. Masaryka 115, 562 01 Ústí nad Orlicí

Cena: 1.200 Kč

nejsme plátci DPH

Přihlašovací formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.