English

Praxe terapeutického rodičovství/ Ústí nad Orlicí

Seminář se z kapacitních důvodů ruší!

Anotace:

Seminář je určen všem, kteří pečují nebo se v jakékoliv roli podílejí na péči o děti trpící následky vývojového traumatu a vztahovými obtížemi. Přináší informace o možnostech, jak lze traumatizované děti vhodně podporovat a pomáhat jim uzdravovat jejich vztahová zranění.

Základní podmínka pro „léčení“ komplexního traumatu je bezpečný vztah s pečovatelem. Pečovatelé musejí mít zároveň specifické znalosti, dovednosti a bohatou síť podpory. Seminář nabízí porozumění základním principům tzv. terapeutického rodičovství, které umožňuje naplňovat specifické potřeby traumatizovaných dětí a zároveň účinně korigovat jejich problematické chování. Klade důraz na nezbytnost  a využitelnost těchto principů bezpečné komunikace v každodenním kontaktu s dětmi nejen v náhradních rodinách, ale také ve školách či ústavních zařízeních.

Lektorka

Mgr. Zuzana Říhová
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Absolvovala komplexní mezinárodní výcvik v integrativní psychoterapii orientované na tělo a řadu dalšího vzdělávání zaměřeného na práci s akutním i komplexním vývojovým traumatem. Od roku 2011 pracuje pro Amaltheu  jako externí psycholog a terapeut ve službě náhradní rodinné péče. Současně poskytuje psychologické poradenství a psychoterapii pro dospělé a dospívající ve své privátní praxi v Pardubicích. Dále působí jako lektorka, vede odborné semináře, skupiny a pohybově-relaxační workshopy. Zaměřuje se především na problematiku attachmentu a raných traumat, posilování odolnosti a zdravých vazeb, práci s tělem a dotekovou terapii.

Komu je seminář určen: 

Pěstounům z organizace Amalthea a pěstounům z jiných doprovázejících organizací.

Rozsah semináře: 

7 hodin + 1 hodina samostudium/ 9:00 - 16:00

Místo konání: Ústí nad Orlicí

Amalthea z.s., T. G. Masaryka 115 Ústí nad Orlicí

Cena: 2.000 Kč

nejsme plátci DPH

Maximální kapacita semináře: 20 účastníků

Přihlašovací formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.