English

Rituály v životě dítěte

Anotace

Život je cesta, nevíme, kam nás dovede, ale víme, že musíme projít několika milníky, abychom se mohli přehoupnout z dětství do dospělosti a z dospělosti ve stáří. Řada národů dodnes udržuje přechodové rituály, které takové životní milníky provázejí. Rituálem není pouze šamanský obřad amazonských indiánů, ale i obyčejný zápis do školy, svatba nebo pohřeb. Co tyto rituály v životě dítěte znamenají? Proč jsou důležité? Na co bychom měli brát ohled? A které rituály jsou pro děti nezbytné projít, aby mohli do dospělosti vstoupit s pocitem jistoty a sebedůvěry? I my můžeme jednoduchým způsobem přispět k tomu, aby se naše děti cítili kompetentní a rozuměli úkolům, které jsou od nich v určitých životních obdobích očekávány. Rituál je způsob, jak dát dětem najevo, že je důležité, že má na světě svoje místo a je zodpovědné za svůj život. Některé milníky v životě dětí jsou v naší společnosti opomíjeny, přesto patří k nejdůležitějším životním etapám každého z nás a zde se praktickou formou dozvíme, které to jsou a jak je vrátit zpět do života dětí i nás samých.

Lektorka

PhDr. Mia Fagertun
Terapeutické práci se věnuje více než 16 let, vedle toho aktivně působí na akademické půdě. Má za sebou více jak 12 let profesních zkušeností z Norska. V Amalthee působí od roku 2017. Absolvovala sebezkušenostní výcviky, z nichž dále čerpá ve své práci. Využívá např. techniky individuální i skupinové systemické terapie, somatickou práci s tělem v kontextu traumatu, hru v pískovišti, diagnostiku a léčbu vztahové vazby a léčbu komplexního vývojového traumatu. Do své práce integruje nejnovější poznatky z oblasti neurovědy a neurolingvistického programování.
Motto: Cestu může ukazovat jen ten, který jí sám neprošel.

Komu je seminář určen: 

Pěstounům z organizace Amalthea a pěstounům z jiných doprovázejících organizací.

Rozsah semináře: 

4 hodiny/ 9:00 - 13:00

Místo konání: Chrudim

Amalthea z.s., Městský park 274, 537 01 Chrudim

Cena: 1.200 Kč

nejsme plátci DPH

Maximální kapacita semináře: 20 účastníků

Přihlašovací formulář

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.