English

Na začátku IV. – pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Na začátku IV. – pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

Od ledna 2015 realizujeme již 4. pokračování projektu s názvem Na začátku ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem.

Cílovou skupinou jsou těhotné ženy z Pardubického kraje, které se ocitly v nepříznivé životní a sociální situaci, u nichž může dojít k ohrožení dítěte (vzhledem k tomu, že samy vyrůstaly v ústavu, již mají dítě v náhradní rodinné péči, žijí na okraji společnosti apod.) Většina z nich se potýká s nedostatečnou podporou blízkého okolí nebo chybějícím mateřským vzorem.

Cílem projektu je pokračovat v terénní práci s budoucími matkami, pomoci jim vytvářet vhodné podmínky pro péči o dítě a naučit se rozumět a uspokojovat potřeby dětí. Ženy jsou provázeny těhotenstvím, připravovány na porod a zodpovědnou péči o dítě. Pomáháme jim s hledáním bydlení, vyřizování sociálních dávek, řešení dluhů apod. Smyslem projektu je předejít tak případnému odebrání dítěte z péče matky.

Nadstavbou terénní práce je vzdělávací víkendový pobyt s cílem posilování vztahové vazby mezi matkou/otcem a dítětem. V rámci těchto setkávání vznikají mezi matkami neformální vazby, které jim pomáhají s budováním podpůrných sítí a mají prvky svépomocné skupiny.

Druhým cílem projektu je vytvoření regionální sítě služeb a prostřednictvím koordinace aktivit této sítě zajištění zefektivnění péče o tuto cílovou skupinu.

Do projektu přijímáme těhotné ženy z Pardubického kraje, mohou nás kontaktovat samy, nebo prostřednictvím pracovníků sociálně právní ochrany dětí, lékařů i dalších odborníků.

Délka trvání projektu je 6 měsíců, do června 2015.

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Evu Černou,
tel. 777 752 826, e-mail: eva.c@amalthea.cz