English

Na začátku

Na začátku
projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

Od dubna 2012 realizujeme díky spolupráci s NTM projekt „Na začátku“. Zaměřujeme se na matky, které se v průběhu těhotenství potýkají se situacemi jako je ztráta bydlení, zadluženost, jsou bez podpory okolí, mají za sebou traumatické zážitky ze své původní rodiny, dlouhodobě vyrůstaly v ústavní péči, samy jsou nezletilé apod.

Nabízíme cílenou a dlouhodobou podporu žen v době těhotenství a jejich přípravu na péči o dítě. Projekt minimalizuje riziko traumatizace dítěte včetně eventuelního umístění do kojeneckého ústavu - přičemž pracujeme se všemi dostupnými variantami a to o s ohledem na nejlepší zájem dítěte (péče rodiče, péče širší rodiny, pěstounská péče, adopce).

Do projektu přijímáme ženy z Pardubického kraje, mohou nás kontaktovat ony samy i prostřednictvím pracovníků OSPOD, lékařů a dalších odborníků.
Délka trvání projektu je 12 měsíců.