English

Pojďte do školky

Aktivity projektu: 

Vzdělávání pracovníků působících v předškolním vzdělávání

během projektu dojde k vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání, který zvýší jejich kompetence pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a pro diferencované vzdělávání; pracovníci budou během vzdělávání seznámeni nejen se specifiky prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají, ale rovněž s konkrétními metodami práce
vzdělávání bude určeno pedagogům mateřských škol, pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, středisek výchovné péče, úředníkům samospráv a pracovníkům neziskových organizací z Pardubického kraje
nabídka akreditovaných kurzů pro pedagogy
Podpora úzké spolupráce školy s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb

ve spolupráci s pracovníky školských institucí, úseků místní samosprávy (školské i sociálního odboru) vytvoříme návrh lokální koncepce, který povede ke změně lokálního vzdělávacího systému s důrazem na předškolní vzdělávání; dojde k propojení sociálních a vzdělávacích služeb a nastavení systému včasné péče o děti, které jsou ohroženy budoucím školním selháváním
Provozováním nízkoprahového předškolního klubu Amálka nabídneme v Chrudimi strukturované předškolní vzdělávání dětem, které zpravidla nedochází do mateřských škol z důvodu nedostatku finančních prostředků, přeplněnosti mateřských škol či jejich fyzické nedostupnosti.

Kontakty na pracovníky projektu:
Mgr. Eva Pavlovičová
koordinátorka projektu
tel.: 776 752 818 
email: eva@amalthea.cz 


Mgr. Aleš Jirásek
pracovník předškolního klubu
tel: 776 491 327
email: ales@amalthea.cz