English

Pro pěstouny

Jste pěstouni a zvažujete, s kým uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče? Rádi Vám naše služby představíme, abyste se mohli rozhodnout, zda uzavřít Dohodu právě s námi.

 • Amalthea je organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Díky tomu získáváme na zajištění služeb finanční prostředky od státu.

 • Naše celková kapacita je nyní celkem 87 dohod. Sociální pracovníci spolupracují v rámci plného úvazku s max. 18 náhradními rodinami. Díky tomu je zajištěn individuální přístup ke každé rodině.

 • Dohoda o výkonu pěstounské péče stanovuje rozsah služeb, podmínky spolupráce a zodpovědnost všech zúčastněných.

 • Pokud máte uzavřenou dohodu s jinou organizací, a některou naši službu byste přesto rádi využili, je to možné, ale bude třeba vyjednat podmínky využití služby (zejména finanční) s Vaším doprovázejícím subjektem či OSPOD.

Služby, které poskytujeme v rámci uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče

Doprovázení -  klíčový (sociální) pracovník rodiny je s pěstouny i dětmi v kontaktu min. 1x za 2 měsíce. Konzultace probíhají ambulantně v prostorách organizace Amalthea nebo i v domácnosti rodiny. Prioritou spolupráce je vždy posílení vztahu mezi dětmi a pěstouny. Pěstouni s pracovníkem plánují i způsob jejich vzdělávání, zajištění odlehčení a kontakt s vlastní rodinou dítěte, pokud je v zájmu dítěte. 

Poradenství - v případě potřeby klíčový pracovník rodině k řešení situace či problému zprostředkuje sociální, psychologické, speciálně-pedagogické a event. právní poradenství. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, či o opakovanou spolupráci se specialistou.

Terapie - v případě potřeby specializovaný terapeut pomáhá rodině a dětem v ní řešit obtíže při navazování vztahu dítěte s pěstouny, prožité trauma dítěte, problémy spojené s nízkým sebevědomím dítěte, s krádežemi, útěky, lhaním, sebepoškozováním dítěte, atd. O terapii může požádat rodina sama, nebo ji může doporučit klíčový pracovník rodiny.

Zajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte - klíčový pracovník doprovází dítě, rodiče i náhradní rodiče jejich setkáními tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte. Pro setkání nabízíme i prostory v naší organizaci. Pro děti, pro které nejsou setkávání vhodná, hledáme cesty, jak o minulosti a životním příběhu dítěte otevřeně mluvit. Při mapování minulosti dítěte spolupracujeme také s OSPOD.

Vzdělávání - probíhá prostřednictvím seminářů, přednášek a kurzů v rozsahu od několika hodin až po vícedenní akce (v rámci některých vzdělávacích akcí je zajištěn také program pro děti – děti tak mají možnost být v kontaktu s vrstevníky s podobným životním příběhem). Termíny plánovaných akcí naleznete zde.

Dále nabízíme vypůjčení odborné literatury v naší knihovně. Pro pěstouny tímto vytváříme příležitosti naplnit povinných 24 hodin vzdělávání ročně.

Odlehčovací služby - realizujeme v rámci víkendových pobytů pro děti nebo v rodinném prostředí připravenými a odborně vedenými dobrovolníky. Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme pěstounům i finanční příspěvky na zajištění odlehčení. Pěstouni tak získají možnost odpočinout si, načerpat síly, věnovat se ostatním dětem v rodině, využít čas pro své vzdělávání, sami pro sebe. Pěstouni mají nárok na 14 dní volna ročně.

Zajištění osobní péče o dítě - pěstouni mají právo na pomoc s péčí o dítě v době, kdy jsou v pracovní neschopnosti, v případě ošetřování člena rodiny, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí a také při úmrtí osoby blízké. Také v těchto případech pomáhá zajištění péče řešit klíčový pracovník rodiny.

S jakými starostmi k nám obvykle pěstouni na začátku přichází?

 • Potřebuji Aničce porozumět, vysvětlit, proč se tak chová…
 • Je toho na mě moc, potřebuji si odpočinout.
 • Potřebuji pomoci s přípravou mých dětí na příchod nového dítěte do naší rodiny.
 • Chci dítěti pomoci, aby vědělo, odkud je a kam vlastně patří.
 • Chci sdílet, co se u nás doma děje, povídat si o tom, jak to dělají ostatní.
 • Potřebujeme pomoci, aby si v naší rodině dítě zvyklo.
 • Marek strašně zlobí, nechápu, kde se to v něm bere.
 • Nevěděli jsme, že to bude všechno tak těžké, mám pocit, že se z toho zblázním, nemám vůbec čas na našeho syna, pořád se věnuju dětem, co k nám přišly před rokem.
 • Máme dceru doma už skoro rok a pořád se mě bojí, nevím, jak to udělat, aby mě brala jako mámu.
 • Naše děti se chtějí potkat se svými rodiči, na sociálce říkali, že nám s tím pomůžete.
 • Pavel má velký problémy ve škole, učitelé si s ním nevědí rady, pořád nosí poznámky, už nevím, jak jim to ve škole vysvětlit, že tohle na něj nefunguje.

Jak nás kontaktovat?

Telefon 773 512 525, e-mail: pestouni@amalthea.cz nebo vyplňte formulář níže na stránce.

Náš leták si můžete stáhnout zde: strana 1, strana 2