English

Realizované projekty

2016 - Podpora dětem v adopci a vlastním dětem v náhradních rodinách
Podpořeno MPSV Rodina

2016 Mám dvě mámy a dva táty
Projekt podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Pomozte dětem.

2016 Předškolní klub Amálka
Podpořeno v rámci dotačního programu MŠMT - Program na podporu integrace romské komunity 2016.

2015 Více než tři roky spolupráce a stále "Na začátku"
Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem

2015 Na začátku IV. – pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci
Projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

2015 Attachment a Kniha života v osvojitelských rodinách
Podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí v dotačním programu Rodina a ochrana práv dětí.

2015 - 2016 Učíme se společně
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

2015 - 2016 O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Partnerem projektu je LATUS pro rodinu o.p.s.

2014 - 2016 Děti doma - s rodiči nebo pěstouny
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Partnerem projektu je Lumos.

2013 - 2015 "Pojďte do školky!"
Partnerství s Člověkem v tísni, o.p.s.

2013 Na začátku II. – síťování služeb pro těhotné ženy
Podpořeno Nadací Terezy Maxové dětem.

2012 - 2014 Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči 
Podpořeno Nadací Sirius.

2012 - 2013 Na začátku - pro těhotné matky v krizové situaci
Podpořeno Nadací Terezy Maxové.

2010 - 2011 Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče
Podpořeno Nadací Sirius.

2009 - 2011 Sanace rodiny - systematizace služeb v Pardubickém kraji
Podpořeno Nadací Sirius.

2009 - 2010 Communem Reddere

2009 - 2010 Děti potřebují rodinu - rozvoj služeb do regionů

2006 - 2008 Rosteme společně

2008 Děti potřebují rodinu!

2006 - 2007 Učíme se a hrajeme si společně

2005 - 2007 program Zdravá rodina