English

Základní data organizace

Amalthea z.s.
IČ: 266 47 214
č.ú.: 107-362280257/0100

Datová schránka: ID s84cc3a

tel.: 466 302 058 
amalthea@amalthea.cz 
www.amalthea.cz

Sídlo spolku (mapu najdete zde):
Městský park 274
537 01 Chrudim IV

Pobočka Ústí nad Orlicí (mapu najdete zde)
T. G. Masaryka 115
560 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 773 512 525