English

Základní data organizace

Amalthea z.s.

IČ: 266 47 214
č.ú.: 107-362280257/0100
Datová schránka: s84cc3a
tel. oddělení provoz: 466 302 058
e-mail: amalthea@amalthea.cz
www.facebook.com/z.s.Amalthea/
Sídlo spolku mapa
Městský park 274
537 01 Chrudim IV
Pobočka Ústí nad Orlicí mapa
T. G. Masaryka 115
562 01 Ústí nad Orlicí 

Organizace je vedená ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. L 5128.

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete ZDE