English

Díky Nadaci ČEZ zlepšujeme naše služby pro rodiny s dětmi

Datum: 28. 2. 2023
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva

Přání poskytovat co nejkvalitnější služby dětem a jejich rodičům zavazuje pracovníky organizace Amalthea k tomu se stále rozvíjet a vzdělávat. Díky finanční podpoře Nadace ČEZ absolvovalo 19 z nich kurzy „šité na míru“ na téma Motivační rozhovory.

Ve třech navazujících dvoudenních cyklech si pod vedením profesionálů osvojili techniky správného vedení motivačního rozhovoru s dětmi i dospělými. Vyzkoušeli si, jak navázat vztah s klientem, který prožívá těžké chvíle, prošel si traumatem, týráním, nachází se ve složité sociální situaci Klient je často k danému rozhovoru donucen okolím (rodinou, úřady), tudíž nemá zájem se svěřovat a sílu svou situaci řešit. Účastníci kurzu se naučili, jak správně vedený rozhovor využít v práci s klienty nejen z hlediska dobré orientace ve složitosti vztahů a situací, ale i z pohledu umění odhadnout míru pomoci vůči klientovi v tíživé situaci.

Pracovníci Amalthea rovněž uvítali možnost zúčastnit se kurzu na téma Psychiatrické minimum. V každodenní práci s dětmi a rodiči ze znevýhodněného prostředí se stále častěji setkávají s případy duševního onemocnění někoho z členů rodiny. 17 absolventů tohoto kurzu odcházelo posíleno v kompetencích, jak tyto duševní poruchy správně diagnostikovat, jak klienta motivovat, jak postupovat při akutních stavech klientů a čeho se v komunikaci s nimi vyvarovat.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu.