English

Děti potřebují rodinu!

Amalthea z. s. je nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji.
Poskytujeme sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťujeme výkon sociálně-právní ochrany dětí. Předcházíme umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Doprovázíme náhradní rodiny.  Nabízíme vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. Zavádíme inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe. Podporujeme organizace, které se danou oblastí zabývají.

Aktuálně z Amalthey