English

Podpora pro rodinu a dítě

Naším posláním je pomáhat rodičům, aby s nimi jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené. Naše služby jsou zdarma.

Služba je financována v rámci projektu Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Pardubickém kraji.

Pro koho jsou služby určeny?

Pro rodiny s dětmi a těhotné ženy z Pardubického kraje v obtížné životní situaci, která ohrožuje dítě a kterou rodiče nejsou schopni vyřešit vlastními silami a pro rodiče, jejichž děti jsou umístěny v ústavní péči nebo jsou odebráním dítěte ohroženi. 

Služby pro děti a jejich vlastní rodiny poskytujeme od roku 2007, služby pro těhotné ženy a jejich partnery od roku 2012. Od roku 2013 provozujeme Centrum pro předškoláky Amálka pro děti z Chrudimi a blízkého okolí. Služby poskytujeme převážně v domácnostech rodin nebo v prostorách organizace Amalthea v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Konkrétní místo závisí vždy na domluvě s rodinou. 

Přečtěte si PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

Co konkrétně nabízíme:

 • Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj Hledáte cesty, jak nejlépe pečovat o své dítě a jak ho rozvíjet? Objevují se u Vašeho dítěte výchovné problémy – opakované vyrušování ve škole, nerespektování dospělých, agrese, krádeže nebo útěky z domova?
  U malých dětí vysvětlíme, jak se o dítě nejlépe starat, jak si s ním hrát, co všechno potřebuje, aby bylo u Vás doma spokojené. U starších dětí pomůžeme s nastavováním a dodržováním pravidel, s budováním respektu k dospělým. Nabízíme i doučování pro Vaše děti vedené dobrovolníky.

 • Sociální a právní poradenství a hospodaření s peněziNevíte si rady s rodinným rozpočtem, nevíte, na jaké dávky máte nárok nebo řešíte dluhy a hrozí Vám exekuce? Nedaří se Vám vycházet s financemi na jídlo, oblečení, školu, dopravu? Neorientujete se v institucích a v tom, co po Vás chtějí a co můžete chtít Vy? Potřebujete si ujasnit, jaké práva a povinnosti máte jako rodič?
  Vyhledáme Vám potřebné informace, vysvětlíme, jak můžete postupovat, pomůžeme se sepsáním návrhů a žádostí týkající se Vaší rodinné situace. V případě potřeby Vás na jednání doprovodíme. Poradíme, jak hospodařit s rodinným rozpočtem, jak zvládnout zaplatit všechny účty a složenky včas. Podpoříme Vás při kontaktech s dětmi v náhradní rodinné péči a při vytváření podmínek pro jejich návrat.

Co můžete od spolupráce očekávat:

 • témata, důležitá pro změnu Vaší situace budeme formulovat společně tak, abyste jim rozuměli – je ale na Vás, jak se nakonec rozhodnete situaci řešit
 • pomoc a podporu můžeme poskytnout přímo u Vás doma nebo v prostorách organizace Amalthea v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Konkrétní místo závisí vždy na domluvě s Vámi
 • společná setkání se sociálními pracovníky OSPOD za Vaší účasti, na kterých plánujeme, jak nejlépe zajistit, aby děti dobře prospívaly

Co je naším cílem:

 • Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a dobře tělesně i duševně prospívá.
 • Rodiče dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 • Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 • Jsou zajištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 • Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, je podpořen takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.

Jak nás kontaktovat?

Každý všední den od 9:00 do 17:00 hodin
tel: 777 230 273 , e-mail: rodina@amalthea.cz 

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktujte nás nebo Vašeho sociálního pracovníka OSPOD, domluvíme si osobní schůzku, na které Vás se službami seznámíme podrobněji. Schůzka může proběhnout v našich prostorách v Chrudimi nebo v Ústí nad Orlicí, případně na úřadě, pokud to pro Vás bude lepší.

Službu v roce 2022/2023 finančně podporují:

 
 

 

Napište nám

 • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.