English

Podpora pro rodinu a dítě

Služba je financována v rámci projektu
Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Pardubickém kraji.

Naším posláním je pomáhat rodičům, aby s nimi jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené. Naše služby jsou ZDARMA.

Pro koho jsou služby určeny?

Pro rodiny s dětmi a těhotné ženy z Pardubického kraje v obtížné životní situaci, která ohrožuje dítě a kterou rodiče nejsou schopni vyřešit vlastními silami a pro rodiče, jejichž děti jsou umístěny v ústavní péči nebo jsou odebráním dítěte ohroženi. 

Služby pro děti a jejich vlastní rodiny poskytujeme od roku 2007, služby pro těhotné ženy a jejich partnery od roku 2012. Od roku 2013 provozujeme Centrum pro předškoláky Amálka pro děti z Chrudimi a blízkého okolí. Služby poskytujeme převážně v domácnostech rodin nebo v prostorách organizace Amalthea v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Konkrétní místo závisí vždy na domluvě s rodinou. 

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

Co konkrétně nabízíme:

 • Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj Hledáte cesty, jak nejlépe pečovat o své dítě a jak ho rozvíjet? Objevují se u Vašeho dítěte výchovné problémy – opakované vyrušování ve škole, nerespektování dospělých, agrese, krádeže nebo útěky z domova?
  U malých dětí vysvětlíme, jak se o dítě nejlépe starat, jak si s ním hrát, co všechno potřebuje, aby bylo u Vás doma spokojené. U starších dětí pomůžeme s nastavováním a dodržováním pravidel, s budováním respektu k dospělým. Nabízíme i doučování pro Vaše děti vedené dobrovolníky.

 • Sociální a právní poradenství a hospodaření s peněziNevíte si rady s rodinným rozpočtem, nevíte, na jaké dávky máte nárok nebo řešíte dluhy a hrozí Vám exekuce? Nedaří se Vám vycházet s financemi na jídlo, oblečení, školu, dopravu? Neorientujete se v institucích a v tom, co po Vás chtějí a co můžete chtít Vy? Potřebujete si ujasnit, jaké práva a povinnosti máte jako rodič?
  Vyhledáme Vám potřebné informace, vysvětlíme, jak můžete postupovat, pomůžeme se sepsáním návrhů a žádostí týkající se Vaší rodinné situace. V případě potřeby Vás na jednání doprovodíme. Poradíme, jak hospodařit s rodinným rozpočtem, jak zvládnout zaplatit všechny účty a složenky včas. Podpoříme Vás při kontaktech s dětmi v náhradní rodinné péči a při vytváření podmínek pro jejich návrat.

Co můžete od spolupráce očekávat:

 • témata, důležitá pro změnu Vaší situace budeme formulovat společně tak, abyste jim rozuměli – je ale na Vás, jak se nakonec rozhodnete situaci řešit
 • pomoc a podporu můžeme poskytnout přímo u Vás doma nebo v prostorách organizace Amalthea v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Konkrétní místo závisí vždy na domluvě s Vámi
 • společná setkání se sociálními pracovníky OSPOD za Vaší účasti, na kterých plánujeme, jak nejlépe zajistit, aby děti dobře prospívaly

Co je naším cílem:

 • Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a dobře tělesně i duševně prospívá.
 • Rodiče dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 • Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 • Jsou zajištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 • Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, je podpořen takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.

Jak nás kontaktovat?

Každý všední den od 9,00 do 17,00 hodin
tel: 777 752 826 
e-mail: rodina@amalthea.cz
 nebo vyplňte formulář níže na stránce.

Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktujte nás nebo Vašeho sociálního pracovníka OSPOD, domluvíme si osobní schůzku, na které Vás se službami seznámíme podrobněji. Schůzka může proběhnout v našich prostorách v Chrudimi nebo v Ústí nad Orlicí, případně na úřadě, pokud to pro Vás bude lepší.

PODPOROVATELÉ:

 

Napište nám

 • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.