English

Centrum pro předškoláky Amálka

Předškolní příprava je velmi důležitá pro to, aby se děti dokázaly zapojit do vzdělávacího systému.U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách, neboť jim v tom brání finanční problémy rodičů, socio-kulturní bariéry či fyzická nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu na základní školu často selhávají.

Provozní doba:

Adresa:

pondělí - pátek od 8:00 do 12:00 hod Městský park 274, 537 01 Chrudim

Jak to u nás vypadá? Podívejte se ZDE

Pro koho je Centrum pro předškoláky Amálka určeno?

Pro děti ve věku 3 – 6 let z Chrudimi a okolí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, stigmatizací a dalšími rizikovými jevy, tedy z prostředí, ve kterém není věnován dostatek pozornosti rozvoji znalostí a dovedností nezbytných pro budoucí školní úspěch dítěte. 

Centrum pro předškoláky Amálka se zaměřuje na podporu rodičů a nejbližšího sociálního okolí dítěte. Snahou pracovníků klubu je aktivně zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí, motivovat je a rozvíjet jejich kompetence tak, aby byli svému dítěti oporou na jeho cestě vzdělávacím procesem.

K aktivitám centra patří i jednodenní výlety, kde nám dobrovolníci pomáhají s realizací programu i zajištěním bezpečí dětí.

Rodiče jsou zapojováni do aktivit klubu v rámci tzv. rodičovských dnů.  Zároveň dobrovolníci doučují několik dětí z 1. až 3. tříd. Jedná se zejména o děti, které navštěvovaly předškolní klub a potřebují další podporu na základní škole.

Svou činností chceme prostřednictvím pravidelných a strukturovaných vzdělávacích aktivit dětem předávat znalosti, dovednosti a návyky nezbytné k úspěšnému vstupu do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základních škol. 

Co Centrum pro předškoláky Amálka nabízí?

  • Odborné předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  • Naplnění individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje, které jsou jeho předškolnímu věku vlastní.
  • Rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy.
  • Zprostředkování pozitivní zkušenosti se vzdělávacím systémem dětem i jejich rodičům a motivaci k dalšímu vzdělávání.
  • Poradenství při výchově dítěte a asistenci při výběru mateřské či základní školy.
  • Včasné podchycení případných vzdělávacích nebo výchovných obtíží dítěte.
  • Organizaci společných setkání rodičů, jejichž děti navštěvují Centrum Amálka.

Chcete aby Vaše dítě navštěvovalo Centrum pro předškoláky Amálka? Zavolejte nám a domluvte si schůzku. Naši pracovnící Vám poskytnou veškeré informace o fungování, podmínkách přijetí a pravidlech Centra Amálka.

Kontakt na pracovníky Centra pro předškoláky Amálka:

Aleš Jirásek
tel.: 776 491 327
email: ales.jirasek@amalthea.cz

Ivana Dopitová
tel.: 777 752 824
email: ivana.dopitova@amalthea.cz

Kateřina Chocholová
tel: 734 716 153
e-mail: katerina.chocholova@amalthea.cz

 

Jak to u nás vypadá? Podívejte se ZDE

Jak to u nás vypadá? Podívejte se ZDE