English

Centrum pro předškoláky Amálka

Z DŮVODU PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ VLÁDY BUDE CENTRUM PRO PŘEDŠKOLÁKY OD 11. BŘEZNA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO. O DALŠÍM POSTUPU BUDEME INFORMOVAT.
Sledujte náš web nebo se informujte u klíčových pracovníků. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Předškolní příprava je velmi důležitá pro to, aby se děti dokázaly zapojit do vzdělávacího systému. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách, neboť jim v tom brání finanční problémy rodičů, socio-kulturní bariéry či fyzická nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu na základní školu často selhávají.

Provozní doba:
pondělí - pátek od 8:00 do 12:00 hod

Adresa: Městský park 247, 537 01 Chrudim

Pro koho je Centrum pro předškoláky Amálka určeno?

Pro děti ve věku 3 – 6 let z Chrudimi a okolí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, stigmatizací a dalšími rizikovými jevy, tedy z prostředí, ve kterém není věnován dostatek pozornosti rozvoji znalostí a dovedností nezbytných pro budoucí školní úspěch dítěte. 

Centrum pro předškoláky Amálka se zaměřuje na podporu rodičů a nejbližšího sociálního okolí dítěte. Snahou pracovníků klubu je aktivně zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí, motivovat je a rozvíjet jejich kompetence tak, aby byli svému dítěti oporou na jeho cestě vzdělávacím procesem.

K aktivitám centra patří i jednodenní výlety, kde nám dobrovolníci pomáhají s realizací programu i zajištěním bezpečí dětí.

Aktuálně navštěvuje Centrum pro předškoláky Amálka 10 dětí. Pro rodiče jsou 1x měsíčně organizovány vzdělávací akce.

Rodiče jsou zapojováni do aktivit klubu v rámci tzv. rodičovských dnů.  Zároveň dobrovolníci doučují několik dětí z 1. až 3. tříd. Jedná se zejména o děti, které navštěvovaly předškolní klub a potřebují další podporu na základní škole.

Svou činností chceme prostřednictvím pravidelných a strukturovaných vzdělávacích aktivit dětem předávat znalosti, dovednosti a návyky nezbytné k úspěšnému vstupu do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základních škol. 

Co Centrum pro předškoláky Amálka nabízí?

  • Odborné předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  • Naplnění individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje, které jsou jeho předškolnímu věku vlastní.
  • Rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy.
  • Zprostředkování pozitivní zkušenosti se vzdělávacím systémem dětem i jejich rodičům a motivaci k dalšímu vzdělávání.
  • Poradenství při výchově dítěte a asistenci při výběru mateřské či základní školy.
  • Včasné podchycení případných vzdělávacích nebo výchovných obtíží dítěte.
  • Organizaci společných setkání rodičů, jejichž děti navštěvují Centrum Amálka.

Jak to u nás vypadá? Videoprohlídka našeho Centra je ke shlédnutí ZDE

Chcete aby Vaše dítě navštěvovalo Centrum pro předškoláky Amálka?
Zavolejte na uvedený kontakt a domluvte si schůzku. Naši pracovnící Vám poskytnou veškeré informace o fungování, podmínkách přijetí a pravidlech centra Amálka.

Kontakt na pracovníky:

Mgr. Aleš Jirásek
pracovník Centra pro předškoláky Amálka
tel.: 776 491 327
email: ales.jirasek@amalthea.cz

Ivana Dopitová
pracovnice Centra pro předškoláky Amálka
tel.: 777 752 824
email: ivana.dopitova@amalthea.cz

Radka Olivová
pracovnice Centra pro předškoláky Amálka
tel: 774 214 696
e-mail: radka.olivova@malthea.cz

Mgr. Jana Peřinová
koordinátorka projektu
tel: 731 313 847
e-mail: jana.perinova@amalthea.cz

 

X
4 .května od 9:00 do 17:00 hod.  a 5. května od 9:00 do 11:00 hod