English

Centrum pro předškoláky Amálka

Předškolní příprava je velmi důležitá pro to, aby se děti dokázaly zapojit do vzdělávacího systému. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob.

Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách, neboť jim v tom brání finanční problémy rodičů, socio-kulturní bariéry či fyzická nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu na základní školu často selhávají.

Provozní doba:

Adresa:

pondělí - pátek od 8:00 do 12:00 hod Městský park 274, 537 01 Chrudim

Jak to u nás vypadá? Podívejte se na video ZDE

Pro koho je Centrum pro předškoláky Amálka určeno?

Pro děti ve věku 3 – 6 let z Chrudimi a okolí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, stigmatizací a dalšími rizikovými jevy, tedy z prostředí, ve kterém není věnován dostatek pozornosti rozvoji znalostí a dovedností nezbytných pro budoucí školní úspěch dítěte. 

Centrum pro předškoláky Amálka se zaměřuje na podporu rodičů a nejbližšího sociálního okolí dítěte. Snahou pracovníků klubu je aktivně zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí, motivovat je a rozvíjet jejich kompetence tak, aby byli svému dítěti oporou na jeho cestě vzdělávacím procesem.

K aktivitám centra patří i jednodenní výlety, kde nám dobrovolníci pomáhají s realizací programu i zajištěním bezpečí dětí.

Rodiče jsou zapojováni do aktivit klubu v rámci tzv. rodičovských dnů.  Zároveň dobrovolníci doučují několik dětí z 1. až 3. tříd. Jedná se zejména o děti, které navštěvovaly předškolní klub a potřebují další podporu na základní škole.

Svou činností chceme prostřednictvím pravidelných a strukturovaných vzdělávacích aktivit dětem předávat znalosti, dovednosti a návyky nezbytné k úspěšnému vstupu do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základních škol. 

Co Centrum pro předškoláky Amálka nabízí?

  • Odborné předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  • Naplnění individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje, které jsou jeho předškolnímu věku vlastní.
  • Rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy.
  • Zprostředkování pozitivní zkušenosti se vzdělávacím systémem dětem i jejich rodičům a motivaci k dalšímu vzdělávání.
  • Poradenství při výchově dítěte a asistenci při výběru mateřské či základní školy.
  • Včasné podchycení případných vzdělávacích nebo výchovných obtíží dítěte.
  • Organizaci společných setkání rodičů, jejichž děti navštěvují Centrum Amálka.

Chcete aby Vaše dítě navštěvovalo Centrum pro předškoláky Amálka? Zavolejte nám a domluvte si schůzku. Naši pracovnící Vám poskytnou veškeré informace o fungování, podmínkách přijetí a pravidlech Centra Amálka.

Kontakt na pracovníky Centra pro předškoláky Amálka:

Aleš Jirásek
tel.: 776 491 327
email: ales.jirasek@amalthea.cz

Kateřina Chocholová
tel: 734 716 153
e-mail: katerina.chocholova@amalthea.cz

Kamila Štěpánková Kořínková
pracovnice v sociálních službách
tel: 777 752 824
e-mail: kamila.stepankova@amalthea.cz

Kamila Štěpánková Kořínková
pracovnice v sociálních službách
tel: 777 752 824
e-mail: kamila.stepankova@amalthea.cz