English

Na začátku – pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Projekt podpořený Nadací Terezy Maxové dětem.
Doba realizace projektu: kontinuálně od 2013  

Popis projektu:

Zaměřujeme se na pomoc těhotným ženám v obtížné životní situaci. Služba je určená pro nastávající maminky z Pardubického kraje, které jsou ve většině případů bez podpory rodiny a okolí, potýkají se s minimem peněz, hrozí jim ztráta bydlení, jsou nezletilé, z minulosti si často nesou traumatické zážitky apod. Některé z nich již v minulosti odebrání dítěte zažily.

Těmto ženám poskytujeme cílenou a dlouhodobou podporu v období těhotenství, připravujeme je na péči o dítě a současně pomáháme s řešením jejich nepříznivé situace. Snižuje se tak riziko nedostatečné péče, ohrožení dítěte a jeho odebrání z rodiny. Vždy pracujeme s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Snažíme se o to, aby dítě mohlo vyrůstat u svých rodičů nebo v péči někoho z širší rodiny. Teprve když se nedaří dítěti zajistit dobrou péči ve vlastní rodině, usilujeme o to, aby mohlo žít v náhradní rodině.

Smyslem projektu je podporovat matky v aktivním řešení jejich situace. Službu poskytujeme bezplatně.

 V případě, že se vás tato situace dotýká, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt:

Mgr. Blanka Valachová
vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, sociální pracovnice
tel.: 734 852 909
email: blanka.valachova@amalthea.cz