English

Inkubátor včasné péče

Datum: 06. 3. 2024
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Představujeme nový projekt

Od ledna 2024 realizujeme projekt „Inkubátor včasné péče“, který je podpořen Platformou pro včasnou péči

Včasná péče představuje ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí od narození do 8 let a jejich rodin. Jedná se o děti, které vyrůstají v nepodnětném prostředí, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které řeší zásadní existenční problémy apod. Tyto děti jsou ohrožené školním neúspěchem a je potřeba podpořit je co nejdříve.

V rámci projektu chceme vytvořit prostor pro sdílení informací a zkušeností z oblasti včasné péče. Budeme propojovat aktéry z regionu - školy, školská poradenská zařízení, zástupce odborů školství i sociálních věcí, představitele samospráv i neziskových organizací. Usilujeme i o zapojení zdravotnického segmentu, navazujeme spolupráci s Fakultou zdravotnických studií. V rámci projektu shromažďujeme informace o nových výzkumech, trendech a metodách a sbíráme příklady dobré praxe. Díky Platformě pro včasnou péči máme řadu kontaktů na jiné organizace i odborníky napříč republikou.

Již několik let organizujeme Platformu pro předškolní vzdělávání v Chrudimi a v tomto chceme pokračovat. Zároveň chceme sbírat podněty i příklady z praxe i z dalších mateřských škol v regionu.

Pro chrudimské mateřské školy nabízíme podporu sociální pracovnice a psycholožky. Máme naplánována metodická a kazuistická setkání pro pedagogické pracovníky, rodičům nabídneme Program pozitivního rodičovství Triple P.

Studentům i pracovníkům jiných organizací umožňujeme stáže v naší organizaci zaměřené na včasnou péči.

Jednou z aktivit projektu je uspořádání regionální konference na téma včasné péče.

Díky podpoře Platformy pro včasnou péči (www.vcasnapece.cz) můžeme v Chrudimi na jaře tohoto roku zrealizovat datové semináře s výzkumníky z PAQ Research www.mapavzdelavani.cz, které budou zaměřeny na úspěšnost ve vzdělávání v našem regionu. Za dobrou praxí se vydáme do několika regionů v Maďarsku, kde implementují program mezioborové regionální spolupráce v oblasti včasné péče.