English

Centrum náhradní rodinné péče

Poskytujeme služby pro děti a jejich náhradní rodiny od roku 2003. Ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje také vyhledáváme nové pěstouny.

Služby poskytujeme v prostorách organizace Amalthea v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí i v domácnostech rodin. Naše služby jsou zdarma.

Naším posláním je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat u svých rodičů, zvládnout tuto těžkou situaci, a rovněž podporovat jejich náhradní rodiče v péči o ně.

Pro koho jsou služby určeny?

 • Pro děti v pěstounské péči a v adopci a pro jejich sourozence.
 • Pro pěstouny.
 • Pro adoptivní rodiče.
 • Pro zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče.
  Z PARDUBICKÉHO KRAJE

 • Pro každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).

Přečtěte si PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ.

Co je naším cílem:

 • Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
 • Náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 • Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 • Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 • Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.

Jak nás kontaktovat?

Telefon 773 952 820
e-mail: pestouni@amalthea.cz, adopce@amalthea.cz
nebo vyplňte formulář níže na stránce.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o našich službách, neváhejte nás kontaktovat. Domluvíme si osobní schůzku, na které Vás se službami seznámíme podrobněji. Schůzka může proběhnout v našich prostorách v Chrudimi či v Ústí nad Orlicí, nebo po dohodě na jiném pro Vás vhodném místě. Dozvíte se také, za jakých podmínek je možné služby využívat. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Naše aktivity podporují: Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Sirius, Nadace J&T 

Napište nám

 • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.