English

Jak dobře zvládnout současnou náročnou situaci?

Datum: 19. 3. 2020
Kategorie: Amalthea

Rady a tipy

Jak dobře zvládnout současnou náročnou situaci? V souvislosti s onemocněním coronavirem přišla do našich životů různá míra znejistění, stresu a strachu. Strach je přirozená, nám lidem vlastní reakce. Mnohem intenzívněji teď bude společníkem nejen těch, kteří jsou “od přírody“ citlivější, úzkostnější. Je normální mít strach, ale neměl by nás ovládat.

Je přirozené, že si lidé ve strachu a ohrožení začnou klást otázku, co by  ještě mohli udělat, aby si svůj pocit bezpečí zvýšili. Naše psychika si s námi ve strachu umí pěkně pohrát. Pochopitelně je důležité se viru vyhnout a nebrat situaci na lehkou váhu. Karanténní opatření nejsou trestem, slouží k naší ochraně. Je  to v tuto chvíli nejúčinnější snaha o zastavení šíření viru. Chovejme se tedy rozumně. Neriskujme a mysleme na druhé.

Samozřejmě mnoho lidí vnímá znepokojení z viru samotného, z omezení karantény, i z paniky, která je jako virus nakažlivá. Podívejme se na to z druhé strany. Být nějaký čas sám se sebou, se svou rodinou nemusí být primárně špatné. Neberte pobyt doma jako trest a vězení. Zkuste se na to podívat jinak. Třeba jako na situaci, kdy si doma tak trochu můžete dělat, co chcete, na co Vám jindy nezbývá čas. Můžete malovat, luštit křížovky, uklidit si spižírnu, seřadit fotky z dovolené, šít roušky, hrát hry a pěstovat humor. Pro zvládání tak náročné situace jakou je pandemie je důležité nebýt pasivní, ale udělat něco pro své fyzické i psychické bezpečí. Zkuste se zamyslet nad tím, čím a jak já sám(a) mohu přispět, aby situace byla lepší.

V rámci rodiny je dobré např. rozdělit si úkoly, vymezit zodpovědnost, udržovat určitou strukturu dne, postarat se o starší členy rodiny - zvýší to Vaši psychickou pohodu, opravdu!  Není dobré posadit se k TV a sledovat kanály a on-line zpravodajství. Úplně nejhorší je sedět a sledovat u počítače nebo TV počty nově nemocných, dokola číst informace o projevech nemoci. Vaše psychická pohoda bude dostávat na frak, neboť ji budete dávkovat dalšími porcemi děsu. Hrozí, že se tím zaplavíte a Váš strach tím zase jen naroste až nesnesitelně. Situace opravdu není jednoduchá, ale nechat se zaplavovat špatnými zprávami Vám spíše ještě více ublíží. Informace bývají v médiích většinou sdělovány dramatickým způsobem, zejména ty špatné a rovněž bývají mnohdy protichůdné. V psychice vzniká zmatek, napětí a úzkost.

Protichůdnost informací a náročnost situace může vést k tomu, že to mnozí lidé potom mnohdy neberou vážně a situaci bagatelizují, vytěsňují a chovají se jakoby se nic nedělo. Druzí lidé naopak propadají úzkosti a panice. Ti první se potom chovají nezodpovědně a ohrožují ostatní,  ti druzí se pozorují, zaplavují strachem a zahlcují informační linky a zdravotnický personál. Mnohdy ztrácí víru, že to dobře dopadne. Někde uprostřed jsou lidé, kteří situaci nepodceňují, respektují omezení, mají informace  a nepodléhají panice. 

V průběhu krize mnoho lidí psychologa tak úplně nevyhledává, organismus včetně naší psychiky je nastaven na zvládnutí obtížné situace. Je to takový nouzový režim. Může se stát, že se u mnohých lidí po odeznění krize objeví obtíže jako např. deprese, úzkosti, stavy veliké únavy. Potom je dobré odborníka vyhledat, pohovořit si s ním. Nejlepší je však tomuto předcházet již teď tím, že svůj život vezmu do vlastních rukou a jsem aktivní. Nezapomínejte také, že Vaše děti velmi intenzívně vnímají to, jak situaci prožíváte, vnímají tedy i Vaše obavy. Hovořte s nimi o situaci a o jejich prožívání, nenechte je v tom samotné a bez odpovědí.

Zde je souhrn doporučení:

Myslete na druhé a pěstujte okolo sebe respekt.

Podporuje to dobrý pocit ze sebe sama  - pomáhejte starším a potřebným lidem v okolí, noste roušku, učte respektu i Vaše děti

Jak chránit své zdraví a psychiku:

 • Vždy se snažte myslet na to, co právě děláte, trénujte soustředěnost a všímavost - snižuje to úzkost a ulpívané myšlení. Možná Vám to nejdříve nepůjde. I to můžete trénovat. Udělejte si malé rituály v průběhu dne. I běžné pití kávy může být malou slavností. 

 • Každý večer si před spaním udělejte malé cvičení - vybavte si:  co jste dnes slyšeli hezkého, co jste dobrého jedli, co viděly Vše oči hezkého. Toto cvičení lze dělat i v karanténě, zklidní Vás. Je dobré trénovat a podporovat v sobě vnímavost. 

 • Povídejte si doma o tom, jak situaci prožíváte, jak se cítíte  - povídání uvolňuje napětí a podporuje adaptaci na obtížnou situaci.

 • Respektujte právo na soukromí i ve Vaší domácnosti - každý někdy potřebuje být chvíli sám.

 • Snažte se udržet strukturu dne a určitý řád - psychice dětí  i dospělých prospívá struktura, hranice a pravidelnost.

 • Sledujte sdělovací prostředky a zpravodajství kvůli životně důležitým informacím, nesledujte dramatické titulky novin, najděte si jeden až dva zdroje informací, redukujte čas u on-line zpravodajství, např. i tak, že budete číst zprávy jednou až dvakrát denně, každá další porce zpráv může zvýšit Vaši úzkost.

 • Nečtěte zásadní zpravodajství z bulvárních novin - ty ještě více zaplavují Vaše myšlenky katastrofickými scénáři a vedou k neadekvátnímu chování a posilování strachu

 Zůstaňte aktivní 

 • Choďte procházky v lese, v přírodě, v parku, sedněte si na balkón, terasu.
 • Nechte na sebe svítit slunce - dodá Vám energii a podpoří psychiku.
 • Pracujte na zahrádce, na balkóně či v domácnosti v tempu, které Vám vyhovuje.
 • Udržujte a podporujte kontakty, volejte rodičům, prarodičům, přátelům, ale nebavte se s nimi jen o pandemii, zajímejte se o druhé a jejich potřeby.
 • Vstávejte jako byste chodili do práce, neponocujte.
 • Nechovejte se jako izolovaný i doma nebo v karanténě - nechoďte tedy celý den či týden v pyžamu, pečujte o sebe jako při běžném denním režimu.
 • Vytvořte si svůj manuál či Návod pro zvládání - a v něm si vypište aktivity, kterým se chcete věnovat, co se chcete naučit a to se snažte dodržet.
 • Pište si deník, vypisujte si citáty, čtěte knihy, noviny a časopisy s pozitivními články, učte se jazyky.
 • Učte se s dětmi, možná konečně uvidíte, čím se ve škole zabývají.
 • Věnujte se ručním pracím - dokáží uvolnit, zklidnit.
 • Aktivně podporujte svůj organismus antivirózní léčbou -  vitamin C, cibule, česnek, zázvor, přírodní protizánětlivé léčebné prostředky.
 • Cvičte - u cvičení okysličujete organismus, dýchání přináší novou energii a ta podporuje pocit “cítit se lépe”, při cvičení se soustřeďte, nebojte se improvizovat 

Pokud byste měli pocit, že Váš strach a obavy nedokážete ovládnou, či nerozumíte tomu, co s vámi děje, můžete kontaktovat členy terapeutického týmu Amalthea:

Zuzana Renčínová
e-mail: zuzana.rencinova@amalthea.cz
tel: 730 891 330
Konzultace je možná i přes Skype nebo WhatsApp.

Věřte tomu, že pandemie jednou pomine a že se Vám uleví, nastane čas, kdy Vám někdo řekne, že už roušku můžete odložit, že se situace se vrací do normálu. Neztrácejte optimismus. 

 V dobré vůli a s přáním všeho dobrého napsala Zuzana Renčínová, Amalthea Chrudim