English

Jak na dospívání v dnešní nelehké době

Datum: 16. 2. 2021
Kategorie: Amalthea

Informace, tipy a rady pro rodiče

Vážení rodiče,
s obdivem myslíme na Vás všechny, kteří zajišťujete chod domácnosti a současně dohlížíte na děti při domácím vyučování. Nouzový stav Vás již řadu měsíců nutí čelit nejistotě, únavě a velkým omezením. Téma, které jsme pro Vás připravili je věk dospívání. Snažili jsme se popsat, jak se v současné době cítí a co prožívají teenageři. Víme totiž, že situace pandemie je pro ně spojena se ztrátami vazeb na vrstevníky, izolaci a omezení mohou tedy prožívat obzvlášť tíživě.

Již po řadu měsíců probíhá vzdělávání většiny dětí formou distanční výuky. Pozornost z hlediska dopadů absence pravidelné školní docházky bývá mnohdy zaměřována na mladší děti, ale řada odborníků se shoduje v tom, že jednou z nejohroženějších skupin jsou dospívající, teenageři. 

Delší sociální izolace může vést u dospívajících ke stavům skleslosti, rozmrzelosti, únavy, podrážděnosti  i depresívním náladám. Mladí lidé se potřebují vymezovat a vzdalovat svým rodičům, pravidelně se potkávat se svými vrstevníky a kamarády.  V době nouzového stavu spojeného s omezením kontaktů a vyšší mírou izolace se dospívající mohou cítit osaměle. Rodiče jistě správně vnímají, že je nutné regulovat čas, který jejich dospívající děti tráví u telefonů a počítačů. Na druhou stranu je třeba být, zejména v této době, více shovívavý. Dospívající, ať se nám to líbí nebo ne, potřebují komunikovat se svými vrstevníky a to se v současnosti děje právě prostřednictvím chytrých zařízení. Dospívajícím se v komunikaci s kamarády snáze zklidní emoce a podpoří jejich sociální dovednosti. Rozhovory s vrstevníky jim pomohou vyrovnat se lépe stresem z izolace, podpořit jejich povědomí o sobě (identita) i celkově zvýšit pocit sebejistoty.

Vrstevnické vztahy jsou pro dospívající nesmírně cenné a vývojově nezbytné. Protože  komunikace mezi vrstevníky ovlivňuje a reguluje emocionalitu i chování dospívajících,   může se při delší izolaci projevit napětí a potřeba upustit energii jako “z papiňáku”. To může být náročné zejména pro rodiče, kteří mohou mít pocit, že je dospívající ještě více provokují nebo je nepatřičně komentují a vyvolávají tak další zbytečné konflikty. V soužití lidí je téměř nevyhnutelné, že dochází ke konfliktním situacím. Mají-li lidé spolu vycházet, je nutné, aby spolu hovořili a vyjednávali o svých potřebách. Pro zdravé mezilidské vztahy je důležité, aby v komunikaci byla za všech okolností zachována  dostatečná míra respektu, ocenění, uznání a úcty.  

V pubertě dochází k přehodnocení dosavadních postojů a hodnot. Dospívající mnohé negují a odmítají. Doma vznikají nekonečné diskuse a polemiky, které jsou ale podstatné pro potvrzení si vlastních schopností, postojů a nově vznikajících hodnot. Dospívající neútočí na autoritu rodiče s cílem ho psychicky zničit. Oni si trénují na svých bezpečných osobách schopnost prosadit se, vymezit se. Rodiče také mnohdy smutně vnímají, že jejich dospívající děti s radostí neopětují jejich zájem, vřelost a pozornost. …. dospívající ale přesto potřebují cítit, že jsou milováni a respektováni.

Doporučení pro optimální komunikaci s dospívajícími

 • Podporujte povídání si, zajímejte se, ale nevyzvídejte.
 • Buďte jako rodiče empatičtí. Přemýšlejte, jak se Vaše dítě asi cítí.
 • Oceňujte Vaše dospívající děti i za malé úspěchy.
 • Vyhněte se devalvující kritice.
 • Vyhýbejte se porovnávání.
 • Dovolte dospívajícím prožívat negativní emoce.
 • Buďte otevření.
 • Podporujte komunikaci a povědomí o psychických potřebách.
 • Podporujte respekt, zájem o druhého.
 • Nebojte se svým dětem stanovat jasné hranice, potřebují je.
 • Podporujte u Vás doma dobrou náladu a neztrácejte smysl pro humor.

Dospívající si neumí říci o podporu a pomoc. Někdy si o ně říkají neadekvátním způsobem. I když je to těžké, zejména, když Vás rozčilují, vydržte a buďte k nim empatičtí. Nezlehčujte jejich problémy. Prohloubilo by to míru neporozumění mezi vámi. Povídejte si doma o tom, jak Vy sami situaci prožíváte, jak se cítíte - povídání uvolňuje napětí a podporuje zvládání (nejen) současné náročné situace. Pokud vám připadají drzí, rozčilují Vás nedodržováním dohodnutého, podrobují vás nepříjemné kritice, neberte si to osobně. Patrně tím odbourávají nepříjemné pocity, se kterými si patrně neví rady a tím, že je zaměří na Vás, uleví si. Nezapomínejte na sebe a své potřeby a neztrácejte víru, že i Vaše děti do dospělosti jednou zdárně dorazí !

Důležité kontakty:

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 

116 111 (nonstop), ZDARMA - pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 

116 000 (nonstop), ZDARMA - pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize)

116 123 (nonstop), ZDARMA - krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
(Bílý kruh bezpečí)

116 006 (nonstop) ZDARMA - pomoc pro oběti a pozůstalé

Národní linka pro odvykání

800 350 000 (všední dny10:00 -18:00), ZDARMA  - pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling