English

Když se sejde rodinná rada: nový přístup v řešení složité situace dítěte

Datum: 14. 1. 2015
Kategorie: Amalthea

TISKOVÁ ZPRÁVA

Naše rodina, naše problémy, naše řešení…; tři hesla, která charakterizují rodinné konference. Nový přístup v řešení složité situace dítěte, který Amalthea o.s. od dubna 2013 zavádí s cílem, aby se stal v sociální práci s ohroženou rodinou běžně využívaným. To, co odlišuje rodinné konference od jiných zavedených metod sociální práce nejvíce, je klíčová fáze nazvaná soukromá rodinná porada. Jde o setkání členů široké rodiny, přátel a zástupců komunity, kteří hledají řešení pro ohrožené dítě a vytváří plán rodiny bez přítomnosti odborníků.

Rodinné konference vychází z předpokladu, že rodina má obrovský potenciál. Je sama největším odborníkem na svůj život i řešení svých problematických situací, které ovlivňují jejich děti. Rodinné konference upřednostňují řešení rodiny a odborníci tak ustupují do pozadí. Jejich role spočívá především v informační podpoře rodiny. V těchto ohledech jde v českých podmínkách o přístup inovativní, ačkoli se vrací k samým kořenům a připomíná tak přirozené zdroje rodiny.

V loňském roce jsme zaznamenali velký posun v získání důvěry ve smysluplnost tohoto přístupu ze strany odborníků. Uspořádali jsme 15 rodinných konferencí a další připravujeme. Přesvědčili jsme se, že i v českém prostředí jsou členové široké rodiny včetně přátel ochotni zúčastnit se rodinné konference a přispět tak k tvorbě komplexního rodinného plánu nabídkou konkrétní pomoci, nápadu či podporou rodiny.

K úspěšné realizaci naplánovaných kroků je nezbytně nutné, aby klíčový pracovník (většinou sociální pracovník orgánu sociálně – právní ochrany dětí) vytvořený plán respektoval, důvěřoval rodině ve schopnost převzetí zodpovědnosti a podporoval rodinu v jeho naplňování. Tyto kroky jsou zásadním úkolem nutným k úspěšnému rozšíření rodinných konferencí tak, aby se staly běžně využívaným přístupem. Ponechme rozhodovací proces na rodině, umožněme jí setkání v širokém rodinném kruhu k vytvoření jejího řešení ve
formě rodinného plánu. Nabídněme rodině rodinnou konferenci, tak jak tomu je již přes dvě desetiletí v jiných demokratických zemích.

Kontakt pro novináře:
Mgr. Kateřina Martínková, koordinátorka rodinných konferencí, 734 445 258, katerina.m@amalthea.cz  
Mgr. Gabriela Pavlíková, koordinátorka rodinných konferencí, 774 452 077, gabina@amalthea.cz  

Amalthea o. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče o ohrožené děti. Poskytuje podporu a pomoc rodičům a dětem tak, aby se předcházelo umisťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Více informací naleznete na www.amalthea.cz.