English

Komunitní centrum pro ženy a děti z Ukrajiny mění otvírací dobu

Datum: 12. 4. 2022
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Oznámení

Komunitní centrum pro ženy a děti z Ukrajiny, které museli uprchnout před válkou, mění svou otevírací dobu. V březnových blocích jsme měli možnost zjistit, které dny mají největší návštěvnost. V návaznosti na proběhlý průzkum bude od 12. dubna centrum otevřeno v pravidelných časech :

úterý 14:00 - 17:00 a sobota 10:00 - 16:00

Smyslem sdíleného prostoru je umožnit ukrajinským rodičům potkávat se s ostatními krajany, odpočinout si po náročných dnech, získávat zde informace o bydlení, práci, škole i  materiální pomoci. Děti zde mohou potkat nové kamarády, pohrát si zde nebo se naučit nové věci.

Program setkávání je pestrý a stále se formuje v závislosti na poptávce přímo od návštěvnic centra. Obsahovou náplň komunitních aktivit mají na starosti naše stávající pracovnice a taktéž naše dvě nové kolegyně z Ukrajiny, které zajišťují plynulý chod komunitního centra.

Pro účely centra jsme vyčlenili tři počítače, kde si mohou maminky hledat informace na internetu, děti mají možnost využívat je k procvičování učiva nebo si na nich pustit pohádku či edukativní hru. Nabídku centra plánujeme rozšířit o jazykové kurzy češtiny pro cizince.

Za uplynulý měsíc navštívilo komunitní centrum cca 40 osob.

Děkujeme nadacím Nadaci Terezy Maxové dětem a Nadaci J&T za finanční podporu, bez které bychom nemohli centrum otevřít a nadále provozovat.