English

Kuře pomohlo 5 "našim" dětem

Datum: 10. 5. 2023
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva k projektu

Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti a jejího charitativního projektu Kuře Pomozte dětem jsme umožnili 5 dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí smysluplně trávit svůj volný čas. Pomoc se týkala financování sportovních kroužků i pomůcek do školy. Děti byly podpořeny v rámci individuálních projektů

Přečtěte si jejich příběhy:

Chlapec 1
Díky finanční podpoře mohl začít navštěvovat volnočasové aktivity, na které by jinak jeho otec neměl dostatek finančních prostředků. Nejenom, že může navštěvovat kroužek fotbalu a florbalu, ale díky příspěvku si mohl vybrat nové sportovní vybavení, oblečení a vhodnou obuv pro oba zmiňované sporty.

Chlapec 2
Chlapec se chtěl zapojit do sportovních aktivit, které si však nemohl z důvodu špatné finanční situace otce dovolit. S pomocí tatínka se přihlásil na kroužek karate a fotbalu. Z kapacitních důvodů se na karate nedostal, ale vybral si náhradní kroužek florbalu. Díky projektu využil také možnosti absolvovat plavecký kurz, který pořádala jeho ZŠ. 

Chlapec 3
Díky získaným finančním prostředkům si mohl chlapec pořídit nový školní batoh a další pomůcky, které měl ve velmi špatném stavu nebo mu zcela chyběly. Nyní už si nepřipadá mezi spolužáky méněceně, nestydí se, zapadá lépe do kolektivu. V prvním pololetí navštěvoval školní kroužek florbalu, čímž aktivně a smysluplně trávil volný čas, začleňoval se do širšího školního kolektivu. 

Chlapec 4
Díky projektu má chlapec možnost chodit na vysněný kroužek karate, který si rodina (maminka samoživitelka se 2 dětmi) nemohla z finančních důvodů dovolit. Chlapec má nyní možnost se integrovat do skupiny dětí se stejnými zájmy, organizovaně trávit volný čas a podpořit své fyzické zdraví.

Dívka 
Mladá slečna vynaložila mnoho úsilí aby se dostala na střední školu. Díky zakoupeným pomůckám se zlepšil její vztah ke studiu. Po přijetí do školy byla totiž překvapena množstvím pomůcek, které musí mít, a které si jejíc rodina (maminka samoživitelka) nemohla z finančních důvodů dovolit. Naše kolegyně, psycholožka, absolvovala s dívkou nákup pomůcek, byli jsme také v kontaktu s její vedoucí praxe. Obě potvrdily, že je dívka komunikativnější, má pocit, že konečně zapadla a už není ta jediná, komu se pomůcky "půjčují", což jistě nebylo příjemné. Dívka se začala aktivně zapojovat do dění ve škole, účastnila se již také školní soutěže.

Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti za dlouhodobou podporu.