English

KURZ PRO PĚSTOUNY A ADOPTIVNÍ RODIČE

Datum: 12. 9. 2016
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

POZVÁNKA

Rodičovství a pěstounství přináší spoustu radosti, ale někdy může být i náročné…

  • Chcete se naučit, jak více přenášet na Vaše dítě zodpovědnost a rozvíjet ho, aby obstálo i v dospělosti?
  • Jsou pro Vás těžko čitelné pocity dítěte?
  • Máte pocit, že Vaše dítě nebere ohledy na druhé a chcete ho to naučit?
  • Zjišťujete, že na svoje dítě občas křičíte a je Vám to pak líto?
  • Máte pocit, že jediné, co funguje, je dát dítěti „pár pohlavků“ nebo mu všechno zakázat?
  • Máte pocit, že ve Vašem vztahu s dítětem něco chybí a nedaří se Vám přijít na to co?
  • Cítíte se frustrovaní a zjišťujete, že opakujete ty samé věci stále dokola a bez výsledku?

Odpovídáte-li na některou z otázek ANO, může být pro Vás užitečný náš desetitýdenní kurz!

Pro koho:
pro rodiče/pěstouny a jejich děti ve věku 2-10 let (resp. podmínkou je, že dítě si ještě rádo hraje; postižení či zdravotní problémy nejsou kontraindikací)

Forma kurzu:
ve skupině s dalšími rodiči (max. 5 rodičů), nebo individuálně doma
- 10 setkání rodičů s terapeutkou – každý týden 1,5 hodiny (pěstounům je možné kurz uznat jako vzdělávání v rozsahu 20 hodin)
- „speciální hravé půlhodinky“ rodiče s dítětem doma – každý týden 30 minut

Termíny a místo:
Amalthea Chrudim,
říjen – prosinec 2016 (konkrétní den a čas domluvíme dle možností přihlášených účastníků, předpokládáme však konání v odpoledních či podvečerních hodinách)

Cena:
účast v kurzu je pěstounům a adoptivním rodičům hrazena v rámci spolupráce s Amaltheou, podmínkou je však účastnit se celého kurzu

Co k tomu potřebuji:
- sadu hraček – s jejich výběrem Vám poradí terapeutka, případně některé hračky i zapůjčí
- svůj čas a chuť objevovat nové cesty k dítěti a potenciál dítěte

Přihlášky a více informací:
napište na ria@amalthea.cz, skupinu povede Mgr. Ria Černá, psycholožka Amalthea

Více o metodě najdete zde