English

Na začátku - pomoc těhotným ženám v nouzi

Datum: 29. 7. 2022
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva o projektu

Někdy žena otěhotní do nepříznivých podmínek a neumí si se situací sama poradit. Nečekaný životní zvrat, ztráta jistot může ovlivnit budoucí osud dítěte velmi nepříznivým způsobem. Matky samoživitelky to mají obzvlášť těžké, chybí jim opora partnera a často i blízkých. V nejhorším případě pak může hrozit i odebrání dítěte do ústavní péče.

V praxi se bohužel stává, že podpory a pomoci se některým rodinám dostává až ve chvíli, kdy je už situace vyhrocená a miminko je přímo ohroženo nedostatečnou péčí. Odebrání z rodinného prostředí se pak jeví jako jediné schůdné řešení. Bylo to však opravdu nutné? Včasná pomoc může takovým maminkám pomoci najít cestu ke svým dětem a dětem zase do bezpečné náruče mámy!

Cílem dlouhodobého projektu Na začátku, který od roku 2012 podporuje Nadace Terezy Maxové dětem, je umožnit ohroženým těhotným maminkám připravit se na příchod miminka a zajistit vhodné podmínky k jeho výchově.

Podporujeme těhotné ženy, které se ocitnou ve složité životní situaci, a snažíme se pro ně, ve spolupráci s dalšími partnery, vytvořt záchrannou asistenční síť. Společně s nastávající maminkou se snažíme v době těotenství připravit ty nejlepší podmínky pro dítě, a to ideálně v jeho vlastní rodině. Na prvním místě je péče rodiče anebo širší rodiny. Pokud to z nějakého důvodu nejde, pak jde o to, zajistit péči v rodině náhradní. Chceme tak minimalizovat rizika umístění miminka mimo rodinu a dopřát mu hned od narození možnost vyrůstat doma a ne v ústavu. Zájmy a bezpečí děťátka zůstávají samozřejmě prioritou za všech okolností.

Služba je určená pro nastávající maminky z Pardubického kraje. Zapojit se mohou všechny ženy bez ohledu na minulost – i ty, co již jako matky selhaly, ale chtějí to změnit, nebo ty, které jsou osamělé, mladé. Miminko chtějí, ale nevědí, jak to zvládnout. Amalthea pomáhá s řešením jejich situace a formou interaktivních bloků učí maminky dovednosti důležité pro péči o dítě. Probírají témata jako: potřeby a bezpečí dítěte, strava kojence, masáže, význam vztahové vazby, antikoncepce, práva rodičů, nebo třeba problematiku domácího násilí.

V období 2021 - 2022 jsme v rámci projektu podpořili 27 žen a 27 dětí (2 dosud nenarozené + 25 dětí do 1 roku, z toho 7 dětí narozených během trvání projektu). V rodinách bylo 41 starších dětí, jichž se služba rovněž dotkla).

Na  konkrétních příbězích, jako je ten níže,  můžeme ukázat, jak významně může projekt pomoci těhotným ženám, které v životě potkalo něco těžkého a neumí si se svou momentální situací poradit. Jsou ve většině případů bez podpory rodiny a okolí, potýkají se s minimem peněz, hrozí jim ztráta bydlení, jsou nezletilé, z minulosti si často nesou traumatické zážitky apod. Některé z nich již v minulosti odebrání dítěte zažily. Díky včasné pomoci a podpoře se však bez ohledu na minulost mohou stát milujícími a pečlivými matkami.

Příběh Ester

Ester je mladá maminka, je jí sotva 20 let. Celý život vyrůstala v dětském domově. Jak to funguje v normální rodině, vlastně nikdy nepoznala. V den její plnoletosti opustila dětský domov a vrátila se do své rodiny. Tady se toho moc nezměnilo, rodiče nezvládají péči o další děti, ani domácnost. Hodně času proto trávila venku, seznámila se s Jirkou a brzy s ním otěhotněla. Těhotenství ji zaskočilo, rozmýšlela se, jestli si dítě ponechá, měla obavy, že to nezvládne. Neměli kde bydlet, neměli peníze. OSPOD jim doporučil projekt Na začátku, který podporuje maminky v obdobné situaci. Pro mladou rodinu se podařilo zajistit bydlení, výbavu pro miminko a Ester se začala na jeho příchod těšit. S pracovnicí si hodně povídala o tom, co ji čeká, z čeho má strach, kdo by jí případně mohl pomoci, atd. Nyní jsou Nikolce 3 měsíce, oba rodiče se o ni i přes mladý věk dobře starají. Často se chtějí s pracovnicí poradit, jak o malou pečovat. Ta je jim k dispozici osobně i na telefonu, zpočátku i několikrát týdně. Jedno vědí rodiče Nikolky jistě – jejich dcera bude mít lepší dětství, než měla její máma.