English

Odrazíme se od pomyslného dna

Datum: 20. 4. 2023
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva k projektu Nadace KB - Jistota

Děkujeme Nadaci Komerční banka -  Jistota, která v rámci svého projektu „Odrazíme se od pomyslného dna“ podpořila 4 rodiny samoživitelek/samoživitelů.

Čtyři příběhy našich klientů oslovily dárce natolik, že jim věnovali celkem 95 tisíc korun. Jednalo se o částku určenou na přímou podporu rodičů samoživitelů, kteří prožívají nelehkou životní situaci a ocitli se ve finanční tísni. Částka byla určena především na úhradu nákladů spojených s bydlením a na nákup potravin a hygienických potřeb.

Příběh 1

Paní A se shodou nepříznivých okolností ocitla se 2 malými dětmi v azylovém domě. Přesto si pro sebe a své děti vlastními silami dokázala najít bydlení. Do začátků v novém bytě už jí ale nezbývaly žádné peníze. Díky finanční pomoci od Nadace KB Jistota mohla nakoupit potraviny a hygienické potřeby pro děti. coož její rodině opravdu pomohlo. Paní A. má nyní zajištěno bydlení a její finanční situace se stabilizovala.

Příběh 2

Paní H. si vzala do péče své dvě vnoučata předškolního věku. Potýkala se s nedostatkem financí v době, kdy ještě neměla vyřízené dávky pěstounské péče. Zároveň děti nechodily do mateřské školy, takže nemohla pracovat. Finanční dar jí pomohl uhradit zvýšené náklady na bydlení, mohla si zakoupit lednici a dostala příspěvek na nákup potravin.

Příběh 3

Pan J. je samoživitel vychovávající 2 dcery. Zdravotní omezení mu neumožňuje najít trvalé zaměstnání. Dostal výpověď z bytu a hrozilo, že se rodina ocitne bez bydlení. Díky nadační podpoře mohl zaplatit kauci a jeden nájem v novém bytě. Mohl tedy zůstat s dcerami a všichni mají nyní zajištěno stabilní bydlení.

Příběh 4

Paní M. se ocitla ve finanční tísni a hrozilo jí, že se bude muset i s malým synem přestěhovat do azylového domu. Díky finanční podpoře mohla složit kauci a nastěhovat se do podnájmu. Nyní může zajistit sobě i synovi stabilnější životní podmínky.

Děkujeme všem dárcům, kteří se na sbírce pro Nadaci Jistota podíleli.