English

PF 2024

Datum: 11. 12. 2023
Kategorie: Amalthea

Přejeme Vám klidné svátky.

Milí přátelé, podporovatelé a příznivci,

za celou naši organizaci Vám chceme poděkovat za dosavadní spolupráci a podporu, která je pro nás nesmírně důležitá. Budeme rádi, když nám svoji přízeň zachováte i v následujících letech.

Do roku 2024 Vám přejeme pevné (nejen duševní) zdraví a pozitivní přístup k životu.