English

Pomozte nám s mimořádným výzkumem /Jak se děti sociálně vyvíjejí

Datum: 08. 2. 2022
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Nabídka účasti na výzkumu pro náhradní rodiny

Institut rodinné péče Natama ve spolupráci s I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy hledá pro svůj výzkum děti, které žily během svého prvního roku života v ústavní péči nebo v pěstounské péči a nyní žijí v adoptivní, pěstounské rodině nebo se o ně stará poručník. Účast na výzkumu je odměněna.

Pokud vás téma zajímá a chcete přispět dobré věci, kontaktujte Mgr. Riu Černou.