English

Psychologové a terapeuti z organizace Amalthea pomáhají dětem i rodičům

Datum: 17. 1. 2023
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva

Martin (7 let) je u pěstounů od 2 let. Své rodiče si nepamatuje, protože krátce po narození se ocitl v kojeneckém ústavu. Martin trpí nočními děsy a úzkostmi, příliš se mu nedaří ani ve škole, i když tam chodí rád. Na terapii hrou začal docházet 1x týdně, psycholog spolupracuje také s jeho pěstouny.

Nadace Terezy Maxové dětem podpořila projekt organizace Amalthea zaměřený na terapeutickou pomoc pro děti, které nemohou žít se svými rodiči. 28 dětí vyrůstajících v pěstounských či adoptivních rodinách tak mohlo v roce 2022 docházet na terapii a sdílet svá trápení v bezpečném prostoru.

Problémy, se kterými se na terapeuty a psychology náhradní rodiče obrací, mívají společný základ – náhradní rodina nemá dostatek informací o minulosti dítěte a některé chování a prožívání dítěte tak nedává náhradním rodičům smysl. U dětí se zase často objevují myšlenky na to, proč zrovna ony nemůžou bydlet normálně doma s rodiči, čí je to vina, jaké by to u rodičů bylo. Některé děti mají bohužel z rodičů i strach, tyto děti prožily traumata z událostí, které se dětem nikdy stát neměly – např. byly zneužívány, týrány či hrubě zanedbávány.

„Ceníme si partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem. Díky této spolupráci můžeme cílit naši pomoc přesněji a zajišťovat dětem terapeutickou pomoc, kterou z prostředků státu nejsme schopni v plném rozsahu financovat“, říká David Svoboda, terapeut a také ředitel organizace Amalthea z.s. „Jsem rád, že terapii jsme mohli zajistili celkem 74 dětem. Navíc 27 rodičů a pěstounů využilo také individuální terapii,“ uzavírá ohlédnutí za rokem 2022 David Svoboda.