English

Rodinné konference slaví 10 let

Datum: 29. 9. 2023
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva

V Centru Don Bosco v Pardubicích se v úterý 26. září konala výjimečná událost, která připomněla desetiletou historii rodinných konferencí (RK) v České republice a šestiletou existenci
RK centra, společného projektu organizací Amalthea z. s. a energeia, o. p. s.
Díky unikátnímu spojení výše zmíněných organizací, mohou být rodinné konference poskytovány rodinám v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v daleko širším rozsahu.

Co znamená pojem rodinná konference? Je to setkáním členů rodiny, přátel a důležitých osob, kteří společně hledají cesty, jak řešit problémy, konflikty a potřeby v rodině. Tento přístup umožňuje aktivní zapojení rodiny do rozhodování a řešení problémů za podpory nezávislého koordinátora.

Úterní oslavu zahájil pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor, který nad akcí převzal záštitu. Vyjádřil podporu rodinným konferencím a vyslovil přání, aby byly rodinné konference v sociální práci více využívány. Zdůraznil při tom přirozenost tohoto přístupu v péči o ohrožené rodiny.

Přítomné dále pozdravili Jana Černocká, zástupkyně organizace energeia o. p. s., a David Svoboda, ředitel Amalthea z. s. Během akce zazněla hudba od talentovaných umělců, účastníci měli příležitost prohlédnout si výstavu „Rodina očima dětí“, informační tabule o historii projektu a vzkazy od účastníků rodinných konferencí.

Díky členství v mezinárodní síti poskytovatelů rodinných konferencí čerpá RK centrum inspiraci ze zahraničních zkušeností, proto během akce zazněly video vzkazy od kolegů z Nového Zélandu – kolébky RK a Nizozemska – kde se zrodila myšlenka pozice nezávislého koordinátora.

Vrcholem odpoledne byla premiéra videospotu o rodinných konferencích, který kolegové z RK centra vytvořili s cílem zpřístupnit informace široké i odborné veřejnosti. V průběhu akce byla také zmíněna jedinečná spolupráce RK centra s CMTF Univerzity Palackého.

Docentka Tatiana Matulayová z UP, která se bohužel nemohla zúčastnit osobně, ve svém vzkazu uvedla: „Rodinné konference se v posledních sedmi letech staly součástí všech mých přednášek v různých vysokoškolských kurzech. Jsou inovativní metodou sociální práce, zejména s rodinou, komunitou nebo v sociální práci ve škole.  Uvádím je jako příklad zmocňování rodiny. Jsem moc vděčna za to, že jsem měla možnost iniciovat a pak i realizovat společně s kolegyněmi a studentkami podle mě velmi plodnou spolupráci ve výuce, výzkumu a propagaci rodinných konferencí."

Díky inspirujícímu programu úterní oslavy 10 let rodinných konferencí si všichni přítomní připomněli, jak zplnomocňující neexpertní přístup sociální práce může měnit životy dětí a rodin po celém světě, nejen v České republice.

Děkujeme všem, kteří s námi naše výročí oslavili  a také panu Tomáši Kubelkovi za úžasnou fotodokumentaci.

Více informací o rodinných konferencích najdete ZDE