English

Tereza (6 let): A kdy už se budu moct vrátit k mámě?

Datum: 26. 1. 2016
Kategorie: Amalthea

TISKOVÁ ZPRÁVA

Šestiletá Tereza není jediná, kdo se sociálních pracovníků Amalthey ptá, kdy a jestli se bude moct vrátit k mámě a tátovi. Žije teď u pěstounů, ale všichni pracují na tom, aby byla rodina zase pohromadě a Tereza měla svoje „doma“ se svými nejbližšími. A to je i cíl projektu Děti doma – s rodiči nebo pěstouny neziskové organizace Amalthea.

Pro dítě a jeho zdravý vývoj je nejlepší, když vyrůstá v rodině. Pokud dítě není zanedbáváno či týráno, je prioritou podpořit v dobré péči především jeho rodiče. Až krajním řešením je umístění dítěte do náhradní rodiny. „Rodiče se s námi radí o problémech dítěte, o jeho škole, často i o tom, jak vyjít s penězi nebo jak vyřešit dluhy“, uvádí příklady, s čím sociální pracovníci rodičům pomáhají, Jana Ženíšková z Amalthey. Pro rodiče, kteří řeší vážnější konflikty dotýkající se dítěte, včetně těch porozvodových, nabízí Amalthea rodinné mediace. Nezávislý odborník může rodičům pomoci dojít ke shodě a předejít tak vleklým sporům, které vždy ohrožují zdravý vývoj dítěte. „Přítomnost nezávislého odborníka a neutrální prostředí často přinesou nový pohled na věc“, upřesňuje Ženíšková.

Přes veškerou snahu sociálních pracovníků neziskové organizace i tzv. „sociálky“ se některé děti do náhradní rodiny přesunout musí. Desetiletý Martin k tomu vypráví: „Já když jsem přijel do týhle rodiny, tak jsem se nejdřív bál mamky. Tak jsem chodil za taťkou. Teď už chodím za obouma dvouma, když něco potřebuju. A ze začátku jsem v noci hodně brečel.“ O Martina se jeho vlastní rodiče dobře nestarali a nějaký čas byl i v dětském domově. Dnes říká mami a tati pěstounům, i když dobře ví, že to jeho praví rodiče nejsou. „Snažíme se o to, aby se dítě v nové rodině cítilo dobře, aby začalo znovu důvěřovat dospělým“, vysvětluje psycholožka Ria Černá, proč vlastně náhradní rodiny mají svého sociálního pracovníka. „Je třeba si uvědomit, že přichází dítě s nějakou minulostí a zkušeností. A pěstouni mají zase svá očekávání. Skloubit to dohromady tak, aby byli všichni spokojení, je právě naším společným úkolem“, dodává Černá.

Podporu díky projektu získalo doposud již 110 dětí ze 71 rodin. Projekt je realizován v Pardubickém kraji a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontakt pro novináře:
Ing. Kamila Komárková, PR a fundraising, kamila@amalthea.cz, +420 777 752 830

Amalthea z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea z. s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají.
Více informací o Amalthea z. s. naleznete na www.amalthea.cz.