English

Už 11 let pomáháme těhotným ženám v nouzi

Datum: 28. 7. 2023
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva k projektu

Úspěšně jsme zakončili další etapu dlouhodobého projektu Na začátku, pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné životní situaci, který finančně podporuje Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt se zaměřuje na pomoc budoucím maminkám a ženám s malými dětmi v obtížné životní situaci.

Díky programu se snažíme předcházet umísťování dětí do ústavní péče a motivujeme maminky k vlastní péči o dítě.

V rámci projektu jsme vytvořili 16 karet pro sledování psychomotorického vývoje dětí od 0 do 3 let. Karty jsou psány srozumitelným jednoduchým jazykem, aby obsažené informace ohledně vývoje byly pro rodiče srozumitelné a tipy v péči obohatily praxi rodičovské péče. Kartyvnikly mimo jiné také jako pomůcka pro sociální pracovníky, aby se mohli rychle zorientovat ve vývoji dítěte a mohli vytvořený tiskový materiál efektivně v rodině používat. 

Karty doplňují brožuru Budu máma a jsou volně ke stažení na webových stránkách Amalthey ZDE

O projektu:

Podporujeme těhotné ženy, které se ocitnou ve složité životní situaci, a snažíme se pro ně, ve spolupráci s dalšími partnery, vytvořt záchrannou asistenční síť. Společně s nastávající maminkou se snažíme v době těotenství připravit ty nejlepší podmínky pro dítě, a to ideálně v jeho vlastní rodině. Na prvním místě je péče rodiče anebo širší rodiny. Pokud to z nějakého důvodu nejde, pak jde o to, zajistit péči v rodině náhradní. Chceme tak minimalizovat rizika umístění miminka mimo rodinu a dopřát mu hned od narození možnost vyrůstat doma a ne v ústavu. Zájmy a bezpečí děťátka zůstávají samozřejmě prioritou za všech okolností.

Služba je určená pro nastávající maminky z Pardubického kraje. Zapojit se mohou všechny ženy bez ohledu na minulost – i ty, co již jako matky selhaly, ale chtějí to změnit, nebo ty, které jsou osamělé, mladé. Miminko chtějí, ale nevědí, jak to zvládnout. Amalthea pomáhá s řešením jejich situace a formou interaktivních bloků učí maminky dovednosti důležité pro péči o dítě. Probírají témata jako: potřeby a bezpečí dítěte, strava kojence, masáže, význam vztahové vazby, antikoncepce, práva rodičů, nebo třeba problematiku domácího násilí

V období 2022 - 2023 jsme v rámci projektu podpořili 20 žen a 25 dětí, z toho 20 dětí do 1 roku věku a 5 dětí v době projektu dosud nenarozených.