English

Ve spolupráci s NTM jsme vytvořili ilustrované karty pro sledování vývoje dítěte od 0 do 3 let

Datum: 11. 5. 2023
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva k projektu

V rámci dlouhodobé spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem jsme v rámci projektu Na začátku vytvořili návodné ilustrované karty pro maminky.

Karty budeme s klientkami využívat pro sledování psychomotorického vývoje dítěte.


V projektu Na začátku pracujeme s ženami ve všech stádiích těhotenství a následně
i s maminkami s dětmi do věku jednoho roku. 
Naší snahou je, aby ženy dostaly podporu co nejdříve, tedy ne těsně před porodem. Ženy, které podporujeme lze rozdělit do dvou skupin. Jsou to mladé dívky, poprvé těhotné, bez partnera nebo podpory okolí, často samy vyrůstající mimo rodinu, druhou skupinou jsou starší ženy, které již mají více dětí, ale jedno nebo všechny děti jim byly odebrány z důvodu nedostatečné péče.

Společným ukazatelem bývá nevyhovující bydlení, nedostatek financí, nepravidelná lékařská péče, nezajištěné potřeby pro příchod dítěte, chybějící podpora širší rodiny. Někteří z rodičů jsou navíc znevýhodněni např. duševním onemocněním či smyslové postiženi. Služby jsou poskytovány ženám, případně jejich partnerům, žijícím na území Pardubického kraje.

Cílem projektu, který pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám v obtížné životní situaci, je tuto situaci řešit vytvořením vhodných podmínek pro příchod dítěte, naučit je rozumět potřebám dítěte a předejít tak jeho odebrání. Za dobu trvání projektu jsme díky nadačním prostředkům pomohli několika desítkám žen a dětí.

KARTY JSOU KE STAŽENÍ ZDE