English

Výzva Back to school - technika pro doučování

Datum: 31. 12. 2021
Kategorie: Amalthea

Zpráva k projektu

Díky charitativnímu projektu Pomozte dětem Nadace občanské společnosti a Moneta Money Bank můžeme od září 2021 využívat darovanou techniku pro doučování dětí z rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. V prostorách naší organizace v Chrudimi a Ústí nad Orlicí byla zřízena 3 pracovní místa s počítači a tiskárnou.

Technika je k dispozici doučujícím i doučovaným dětem. Aktuálně jsou počítače využívány většinou přímo při doučování a slouží pro vypracování úkolů, k vyhledávaní informací, procvičování látky, k vyplňování testů, hraní vzdělávacích her apod. Pro účely doučování jsme na celý školní rok zakoupili licenci www.umimeto.org, kde je nepřeberné množství vzdělávacích materiálů pro žáky ZŠ. Díky poskytnutým PC může být licence efektivně využívána.

Doučujícím slouží nově vzniklé technické koutky k vyhledávání vzdělávacích materiálů a výukových stránek, a také pro komunikaci dětí s učiteli. Asistenti učí děti „pohybovat“ se v různých platformách a aplikacích, kterými konkrétní  školy komunikují se svými žáky, pomáhají jim při elektronickém odesílání úkolů. Učitelé ve školách jsou tak s "našimi" dětmi ve větším kontaktu přes zřízené žákovské účty.

Do budoucna bychom chtěli poskytnout starším dětem prostor pro samostatnou práci, kterou by na počítačích, po dohodě s doučujícím, vykonávali. Poskytneme též možnost využití PC žákům v případě distanční výuky.

V roce 2021 jsme podpořili v rámci celé organizace 61 dětí formou doučování a zaměstnali jsme 32 doučujících. Většinu dětí podporujeme dlouhodoběji a předpokládáme jejich zapojení i v roce 2022.